DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Modlitwa 24/7 - czyli: «Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie» (Mt 6:10)
Zastanawiasz się, dlaczego mielibyśmy to robić?
To proste: Nasz Bóg jest tego godzien! On przebywa w miejscu, gdzie nieustannie płynie chwała i uwielbienie dla niego, gdzie nieustannie zanoszone są modlitwy także i za Ciebie!
Sam sprawdź, co mówi na ten temat Słowo Boże (Ap 4:2-11; Hbr 9:24)
A oto w niebie stał tron i na tronie ktoś zasiadał.
A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu.
Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce.
A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga.
Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu:
Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.


Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga,
Dawno, dawno temu… - czyli: «Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego» (Ps 132:1)
Ta historia zaczęła się ponad 3000 lat temu od prostego spostrzeżenia, jakiego dokonał król Dawid w Jerozolimie:
Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. (2 Sm 7:2)
Ta prosta myśl zmieniła wszystko, bo odtąd dzieje Izraela a potem Kościoła związane były już na stałe z modlitwą, która była zanoszona do Boga dzień i noc.
Historię modlitwy dniem i nocą przed przyjściem Jezusa można więc przedstawić następująco:
 1. Około 1000 p.n.e. idąc za pragnieniami swego serca, rozkazał on przeniesienie Arki Przymierza na ramionach Lewitów pośród brzmień pieśni i instrumentów muzycznych do nowej stolicy, Jerozolimy. Złożono ją w namiocie, a Dawid wyznaczył dwustu osiemdziesięciu ośmiu proroczych śpiewaków i cztery tysiące instrumentalistów do posługiwania przed Panem, „aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana" (1 Krn 15-17). Nigdy wcześniej w historii Izraela nie było wydarzenia temu podobnego, lecz był to Boży plan dla Izraela.
 2. Salomon postanowił, że uwielbienie w Świątyni powinno odbywać się według porządku Dawida (2 Krn 8:14-18)
 3. Jehoszafat pobił Moabitów i Ammonitów poprzez wprowadzenie śpiewaków według wzorca Dawida: śpiewacy na przodzie armii śpiewali wspaniałą Pieśń Hallel (2 Krn 20:20-22,28). Jehoszafat odnawia porządek Dawidowy w Świątyni. Joasz (2 Krn 23-24)
 4. Ezehiasz oczyścił, uświęcił i odnowił Dawidowy porządek uwielbienia w Świątyni (2 Krn 29:30).
 5. Jozjasz odnowił uwielbienie Dawidowe (2 Krn 35).
 6. Ezdrasz i Nehemiasz po powrocie z Babilonu odnowili uwielbienie Dawidowe (Ez 3:10; Ne 12:28-47).
 7. Herod w roku 20 p.n.e. odbudował i oczyścił świątynię Jerozolimską i prawdopodobnie przywrócona została modlitwa dniem i nocą o czym świadczyć może fragment o prorokini Annie (Łk 2:36-37).
Po narodzeniu Jezusa idea nieustannej modlitwy bynajmniej nie zanikła w Kościele. W historii pojawiają się wiele razy osoby dostknięte tą ideą, które początkowały fale modlitwy:
 1. Ojcowie pustyni - Egipt (rok 300).
 2. Klasztoru "Bezsenni" - Turcja (rok 400).
 3. Modlitwy dniem i nocą - Szwajcaria (rok 515).
 4. 300 lat nieustannej modlitwy mnichów w Bangor - Irlania (rok 558).
 5. 200 lat nieustannej modlitwy w Cluny - Francja (rok 910).
 6. 100 lat modlitwy w Herrnhut - Niemcy (rok 1727).
 7. Współczesny ruch modlitewny, który w setkach miejsc na całym świecie gromadzi tysiące osób na modlitwie dniem i nocą (Jeruzalem, Kansas City, Augsburg, Londyn)


Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle