DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Najbliższa Góra Modlitwy - 27.05.2017
Jezus zapewnił nas, że Bóg z całą pewnością weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego o pomoc (Łk 18:7).

Po przerwie wakacyjnej, zapraszamy znów do wspólnego wołania do Ojca w Niebie - w czasie wielkich przemian i niepewności chcemy nabrać nowej nadziei w Bogu i z tą nadzieją powierzyć Mu wszystko, co nas niepokoi i przerasta…

Aby zapisać się na posługę proroczą, kliknij tu!

Jeżeli jesteś chory, zapraszamy Cię także na Eucharystię z modlitwą o uzdrowienie - będziemy zgodnie z tym, co naucza Słowo Boże kładli ręce na chorych, aby odzyskali zdrowie!

Zapraszamy Serdecznie!
CzasCyklOpisLider
uwielbienia
Lider
modlitwy
Śpiewacy
00:00-02:00 Uwielbienie Wspólnota: Jezus Miłosierny
02:00-04:00 Uwielbienie Wspólnota: Dom Boży
04:00-06:00 Uwielbienie Wspólnota: Syjon
06:00-08:00 Uwielbienie Wspólnota: Porta Celi
08:00-10:00 Uwielbienie Wspólnota: Płomień Pański
10:00-12:00 Uwielbienie Wrocław 24/7Zapisz się na posługę proroczą » RG EW EW, JW, MA
12:00-14:00 Uwielbienie Wspólnota: Agalliasis
14:00-15:00 Rozważanie Słowa/Adoracja Wrocław 24/7Zapisz się na posługę proroczą » DG NK DG, JW, NW, ZK
16:00-18:00 Chrzest/Uwielbienie/Nauczanie Wrocław 24/7 i bp. Jacek Kiciński MW
18:00-20:00 Eucharystia Wspólnota: Emaus
20:00-22:00 Uwielbienie Wspólnota: Hallelu Jah
22:00-00:00 Uwielbienie liderów wspólnot Bp Andrzej
Jeżeli jesteś muzykiem i chciałbyś w przyszłości przyłączyć się do zespołu uwielbienia, również prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny!
Kolejne Góry Modlitwy
  • 17.06.2017
Góra Modlitwy - czyli: «Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie» (Jl 1:14)
W 2007 roku Bóg dotknął nas słowami z księgi proroka Joela: «Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi!
Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju!
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy!
Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.
Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?» (Jl 2:16 -17)
Było to bardzo mocne wezwanie Pana do pokuty, lamentu i modlitwy, które poruszyło nas i zatrwożyło nasze serca!
Było to także wyraźne przynaglenie do rozpoczęcia modlitwy o wypełnienie kolejnych wersetów proroctwa tej księgi «I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.» (Jl 3:1-5)
Rozpoczęliśmy więc 12 godzinne modlitwy raz w miesiącu - w soboty w Warszawie i we Wrocławiu.
Na spotkania zjeżdżali ludzie z okolicznych miast i województw.
W ślad za nami poszły też inne miasta w Polsce: Katowice, Gliwice, Poznań.

Mimo rozpoczęcia w 2011 roku codziennej modlitwy w Warszawie i we Wrocławiu, dalej raz w miesiącu trwamy na dłuższej modlitwie - Świętych zgromadzeniach adorując Boga i prosząc go o nowe wylanie Ducha świętego na nasze miasta, kraj, Europę, Izrael i świat.
Z czasem spotkania te przybrały także charakter radosnego świętowania Bożej obecności i przeżywania wspólnoty z innymi wierzącymi, choć nadal pozostają naszą ofiarą dla Boga - posługiwaniu Mu w modlitwie!
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle