DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
O nas - czyli: «Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku» (Za 4:10)
Jesteśmy ekumeniczną wspólnotą osób wywodzących się z różnych Kościołów i Tradycji chrześcijańskich, których łączy wspólna misja: Przyśpieszenia przyjścia dnia Pana. (2 P 3:11-12) Wierzymy, że nasza droga do tego wiedzie poprzez modlitwę dniem i nocą oraz post i święte życie.
Pagniemy więc wzbudzenia miejsc nieustannej modlitwy, w których uwielbienie i wstawiennictwo - wzorowane na przybytku Dawida - trwać będzie dzień i noc.

Sam Bóg zapowiedział, że Jego celem jest odbudowa miejsca uwielbienia tak, aby Jego Dom był nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56:7, Mt 21:13, Mk 11:17, Łk 19:46, 1 Mch 7:37)
Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku.
Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody,
nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. (Dz 15:16-17)
Liderzy
Założycielami i liderami wspólnoty - działającej w ramach Fundacji 24/7 są: Marcin i Ewa Widera.
Modlitwa codzienna
Od 4.04.2011 trwamy na modlitwie codziennie - od poniedziałku do piątku na dwugodzinnych spotkaniach modlitewnych: adoracji i wstawiennictwie. Plan modlitw znajdziesz na głównej stronie.
Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się do naszej modlitwy!
Dlaczego Wrocław 24/7?
Pod koniec 2007 roku, grupa ludzi przebywających w IHOP (International House of Prayer) w Kansas City odczuła wielkie pragnienie i przynaglenie przeniesienia ognia nieustannej modlitwy dniem i nocą do swoich rodzinnych miast w Polsce.
Posłani i zachęceni proroczym słowem, postanowili we Wrocławiu i Warszawie rozpocząć modlitwę o wzbudzenie w Polsce miejsc modlitwy dniem i nocą, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
Spotkania takie rozpoczęły się we Wrocławiu 16 lutego 2008 i do roku 2011 odbywały się raz w miesiącu po 12 godzin.

W 2008 otrzymaliśmy kolejne prorocze słowo, które zachęcało nas do budowania Domu Modlitwy, jako centrum nadziei i jedności - HOPE (House of Prayer for Everyone, co też oznacza po angielsku NADZIEJA).
Od tego czasu posługujemy się tą nazwą w naszym mieście jako oficjalnym wyróżnikiem tego, co robimy: Wrocław 24/7.
Fundacja 24/7
W 2008 roku założyliśmy także Fundację o nazwie "24/7", której celem jest wspieranie ruchu modlitewnego w Polsce, a w szczególności we Wrocławiu i Warszawie.
Dziś współpracują z nami także Domy Modlitwy z Poznania i Torunia.
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle