DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7MIEJSCE I CZAS
Sala HOPE: Wrocław24 na Kruszwickiej 26/28, każdy piątek, godzina 18:00-20:30.

OPŁATA


Bezpłatne.

TEMATY NAUCZAŃ

  1. Dlaczego studiować Księgę Joela?
  2. Zrozumienie kontekstu historycznego Księgi.
  3. Przyszłe zwycięstwo (Za 1:1-21)
  4. Przyszła chwała Jerozolimy (Za 2:1-13)
  5. Łaska do bycia przywódcą (Za 3:1-10)
  6. Łaska do budowy Domu Modlitwy (Za 4-1-14)
  7. Oczyszczenie ludu izraelskiego oraz ziemi izraelskiej (Za 5:1-11)
  8. Cztery rydwany i nasz Mesjasz (Za 6:1-15)
  9. Post, ucztowanie oraz Boża żarliwość (Za 7-8)