DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7


W przeddzień wielkiej ewangelizacji Wrocławia - Kongresu Ewangelizacyjnego, który będzie miał miejsce w dniach 17-23.06.2013 chcemy wołać do Boga słowami:
Panie żniwa, poślij robotników na Swoje żniwo!

Chcemy wołać do Boga:
  • aby zesłał ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego dla wszystkich mieszkańców Wrocławia (Ef 1:17-19)
  • wzmocnił wewnętrznego człowieka we wszystkich wierzących w naszym mieście (Ef 3:14-19)
  • objawił nadzieję ich powołania wierzącym we Wrocławiu (Ef 1:17-19)
  • zesłał w szczególny sposób Ducha Świetego na dzieci i młodzież (Dz 2:17-21)
  • zjednoczył wierzących w mieście (Rz 15:5-7,13)

MIEJSCE I CZAS
Sala HOPE: Wrocław24 na Kruszwickiej 26/28, w każdy poniedziałek, godzina 16:00-18:00