DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7


Czy Jezus Chrystus z Nazaretu jest Twoją największą pasją?

Naszą jest, dlatego codziennie poświęcamy Mu czas, adorujemy Go i wielbimy!

Ale chcemy więcej - chcemy również Go poznawać, ponieważ to właśnie jest gwarantem życiem wiecznego! Zainspirowani studium nad rzeczywistością Nieba, niekończącymi się pieśniami uwielbienia i chwały, jakie tam rozbrzmiewają, pragniemy więcej - poznać Jezusa, tego, który dzisiaj zasiada po prawicy Ojca i który jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.

TEMATY NAUCZAŃ
 1. Jezus, Syn Człowieczy (Ap 1)
 2. Jak spotkać się z Jezusem jako Synem Człowieczym (Ap 1)
 3. Wyższość Jezusa (Hbr 1:1-3)
 4. Jezus, Król narodów (Ap 5)
 5. Wspaniałość Jezusa w Trójcy Świętej
 6. Jezus, Oblubieniec z płonącym miłością sercem
 7. Wytrwałość Jezusa (Iz 49:1-7)
 8. Pokora Boga
 9. Spotkanie z Jezusem: opieranie się pokusom
 10. Jezus, Oblubieniec, Król prowadzący wojnę (Ap 19:11-21)
 11. Jezus, Oblubieniec, Król wyprawiający ucztę (Ap 19:1-10)
 12. Podsumowanie

MIEJSCE I CZAS
Sala HOPE: Wrocław24 na Kruszwickiej 26/28, każdą środę, godzina 17:00-18:00.

OPŁATA


Bezpłatne.