DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Serdecznie zapraszamy na czuwanie modlitewne i Agape w Sylwestrową Noc 2013/2014.

Nasz Pan - Jezus Chrystus - nakazał nam czuwać i nieustannie się modlić. Mówi o tym także św. Paweł i Piotr:
 • Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie (Mt 24:42)
 • Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25:13)
 • Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mt 26:41)
 • Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13:33)
 • Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem (Mk 13:35)
 • Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie (Mk 13:37)
 • Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Mk 14:38)
 • Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21:36)
 • Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was (Dz 20:31)
 • Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się (1 Kor 16:13)
 • Wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych (Ef 6:18)
 • Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1 P 5:8)

Jezus zapewnił nas przy tym, że: Ojciec weźmie w obronę tych, którzy dzień i noc do Niego wołają!

Chcemy więc i w tę szczególną noc czuwać i wołać do Boga o Jego łaskę i błogosławieństwo.
Chcemy dziękować Mu za wszystkie przejawy Jego dobroci i łaski w roku 2013 oraz wejść w Nowy Rok 2014 z modlitwą na ustach i z miłością do Niego w sercach

Chcemy również usiąść przed Jego Obliczem i zadawać Mu pytania o przyszły rok.
Chcemy dowiedzieć się jak będzie nam błogosławił? Co możemy zrobić, aby kochać go bardziej?

Jeżeli więc chcesz spędzić ten wieczór i Noc na modlitwie u stóp Jezusa - zapraszamy!
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle