DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Adoracja Boga - czyli: «Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz» (Ps 50:15)
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Modlitwa przebłagania
Ps 104:33-34Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu.
Ps 141:2-4Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich - jak ofiara wieczorna!
Postaw, Panie, straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa, do popełniania czynów niegodziwych, bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość, nie jadł ich potraw wybornych.
Ps 17:8Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
Ps 19:12-14Chociaż Twój sługa na nie uważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki, kto jednak dostrzega swoje błędy?
Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.
Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku.
Ps 27:4O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.
Ps 31:16W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców!
Ps 4:6Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję!
Ps 43:3-4Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków!
I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże!
Ps 8:3Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Ps 96:11-13Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia; niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle