DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Adoracja Boga - czyli: «Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz» (Ps 50:15)
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Kim jesteśmy dla Boga
Jego dziedzictwemHbr 12:2Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Ps 28:9Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, na ręku nieś ich na wieki.
Jego ukochanymiPs 139:17-18Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
Jego upodobaniemIz 5:7Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.
Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
Ps 147:10-11Nie kocha się w sile rumaka; nie ma też upodobania w goleniach męża.
Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski.
Ps 149:2-4Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem.
So 3:17Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości,
Oddzieleni i zachowaniJu 1:1Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa:
Ps 117:2bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.
Specjalnym skarbemPs 135:4Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela - na wyłączną swoją własność.
Źrenicą Jego okaZa 2:12Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
Jaki jest Bóg? Kim dla mnie jest Bóg? Kim jesteśmy dla Boga Nasze serca dla Boga Modlitwa przebłagania
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle