Izajasz 61:1-2, 10-11

Rozważania Słowa BożegoIzajasz 61:1-2, 10-11Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:51 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej.
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.


 1. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił:
  • Jezus, święty namaszczony przez Boga - Chrystus Zbawiciel (Mt 8:29; Mk 1:24; Mk 5:7; Łk 4:34)
  • Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4:17-27)
  • Ogłoszony przez proroków, przyszedł aby wypełnić doskonale wolę Ojca (Mt 2:17; Łk 4:21; Hbr 1:1-2)
  • W tych ostatnich dniach przemówił do nas Bóg poprzez Swego Syna (Hbr 1:1)
  • Jezus namaszczony na ofiarę baranek – przez Ojca (J 3:16), i przez tych którzy go rozpoznali (J 12:3)
 1. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
 2. aby obwieszczać rok łaski Pańskiej:
  • Emmanuel, Bóg z nami: Jezus przyszedł, do nas, do tych, którzy się źle mają (Iz 7:16; Mt 1:23; Mt 9:12)
  • On jest dobrym pasterzem, który zranioną owcę przygarnie i opatrzy (J 10:11, 14)
  • Rozumie nasze cierpienie i odrzucenie, bo stał się jednym z nas (Hbr 4:15)
  • Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie (J 14:6)
 1. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty:
  • Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy (Łk 1:46-47)
  • Wielkie rzeczy uczynił m Wszechmocny, Święte jest Imię Jego (Łk 1:49)
  • Kto jest spragniony niech przyjdzie.. strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza (J 7:38)
  • Pan dał mi przejrzenie i przyodział mnie w swoje szaty zbawienia, bez niego byłem ślepy i nagi (Iz 61:10, Ap 3:17)
  • W jego sprawiedliwości jest moja sprawiedliwość, bo przyodział mnie w miłości swej doskonałej (Rz 3:26; Rz 4:6; Rz 8:33)
  • Miłość Twoja wspanialsza jest od wina (PnP 1:2)
 2. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów:
  • Słowo Pana jest doskonałe, jak zapowiedział, Jego zbawienie dosięgnie krańców ziemi (Ps 18:31; Ps 33:4; Iz 49:6)
  • Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony (Rz 10:11)
  • Zamieszkam z Nimi i będę chodził pośród nich, będę ich Bogiem a oni będą moim ludem (2 Kor 6:16)
  • Zbawienie moje będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna (Iz 51:8)