Łukasz 10:21-24

Rozważania Słowa BożegoŁukasz 10:21-24Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:51 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
W tej chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało.
Ojciec dał Mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
I zwracając się do uczniów powiedział na osobności: Szczęśliwe oczy, które oglądają to, co wy oglądacie.
Bo mówię wam: Wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli


 1. W tej chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało:
  • I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim (Łk 1:46-47)
  • Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się (Ap 19:7)
  • Prawo Pana jest doskonałe - jest pokrzepieniem duszy; ustawy Pana są niezmienne - uczą prostaczków mądrości. (Ps 19:8)
  • Przedziwne są Twoje ustawy, strzeże ich więc moja dusza. Wyjaśnienie słów Twoich oświeca, daje zrozumienie ludziom prostym. (Ps 119:129-130)
  • Niech nikt nie zwodzi samego siebie. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest mędrcem w pojęciu tego świata, niech uważa się za głupca, a wówczas stanie się mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest u Boga głupotą. (1 Kor 3:18-19)
  • Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. (Ps 116:5-6)
  • Nauka o krzyżu wydaje się głupotą tym, którzy kroczą drogą zatracenia. Natomiast jest mocą Bożą dla nas, których udziałem jest zbawienie. (1 Kor 1:18)
  • Biada tym, którzy sami siebie uważają za mądrych i są rozsądni w swych oczach! (Iz 5:21)
  • A ponieważ nie czuli się zobowiązani poznać Boga, Bóg rzucił ich na pastwę przewrotnego rozumu tak, że dokonywali złych czynów. (Rz 1:28)
 2. Ojciec dał Mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, i kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić:
  • Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie. Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. (J 5:26-27)
  • Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2:9)
  • Jezus świadomy, że Ojciec przekazał Mu wszystko w ręce, a także, że od Boga wyszedł i do Boga wraca (J 13:3)
  • Mój Ojciec, który Mi je [Moje owce] dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać ich z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy! (J 10:29-30)
  • Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14:6)
  • Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. (J 14:9)
  • Ja jestem bramą, kto wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony (J 10:9)
  • Jezus mu odpowiedział: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. (J 14:23)
 3. I zwracając się do uczniów powiedział na osobności: Szczęśliwe oczy, które oglądają to, co wy oglądacie.
 4. Bo mówię wam: Wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli:
  • Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, dlatego że nie człowiek ci to objawił, ale mój Ojciec, który jest w niebie. (Mt 16:17)
  • Pasterze poszli więc spiesznie i znaleźli Maryję z Józefem i niemowlę leżące w żłobie. Kiedy to ujrzeli, zrozumieli wszystko, co im o tym dziecku powiedziano. …Wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli, tak jak im było powiedziane. (Łk 2:16-17,20)
  • Lud chodzący w ciemności wielką światłość oglądał. Nad przebywającymi w kraju cienia śmierci zajaśniało światło. (Iz 9:1)
  • Wtedy Jezus im powiedział: Królowie panują nad narodami, a ich władców nazywa się dobroczyńcami. Lecz wy tak nie postępujcie. Ale największy z was niech stanie się jak ten najmłodszy, a przełożony jak ten, co usługuje. (Łk 22:25-26)
  • Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. (J 8:47)
  • Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (1 Kor 2:14)
  • Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, a im tego nie dano. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: "Będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, a nie zobaczycie” (Mt 13:11,13-14)