Psalm 27:4-5, 8

Rozważania Słowa BożegoPsalm 27:4-5, 8Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:51 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią.
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę.
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego oblicza.


 1. O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia:
  • Gołąbko ma, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści (jednego serca, wierna i lojalna) (PnP 2:14)
  • Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże (Ps 42:2)
  • Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? (Ps 42:3)
  • W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę (Ps 63:3)
  • Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków Pańskich (Ps 84:3)
  • Wy natomiast przystąpiliście góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądziwszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszly do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa (Hbr 12:22)
 1. Abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią:
  • Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić (Ps 63:4)
  • Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów (Ps 84:2)
  • Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące (Ps 84:11)
  • Wolę stać w progu domu mojego Boga niż mieszkać w namiotach grzeszników (Ps 84:11)
  • Zwycięzcę uczynię flarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz (Ap 3:12)
  • Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam (Ps 42:9)
 1. Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę:
  • Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie (Ps 63:8)
  • Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła (Ps 91:4)
  • Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa (Ps 91:3)
  • Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka (Ps 91:1)
  • On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje na skale postawił (Ps 40:2)
 1. O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego oblicza:
  • Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze? (Ps 15:1)
  • Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg (Hbr 11:10)
  • Boże, ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody (Ps 63:2)
  • Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają (Ps 42:8)
  • O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy (PnP 1:7)
  • Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy, szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy (PnP 3:1)