Izajasz 55:1-3

Rozważania Słowa BożegoIzajasz 55:1-3Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:51 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!
Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida.


 1. O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko:
  • W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije (J 7:37)
  • Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3:20)
  • Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11:28)
  • Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia (Ap 21:6)
  • Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza (J 7:38)
  • Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win (Iz 25:6)
  • Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym (Łk 14:15)
  • I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22:17)
  • Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi (Mt 22:2)
 2. Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw:
  • Ciało moje jest prawdziwym pokarmem (J 6:55)
  • Krew moja jest prawdziwym napojem (J 6:55)
  • Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26:26)
  • Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26:27)
  • Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4:4)
  • Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! (Ap 19:9)
  • Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka! (Ag 1:5-6)
  • Potem rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie (Łk 12:22-23)
  • Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichrzów, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki (Łk 12:24)
  • Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich (Łk 12:27)
 3. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida:
  • Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą (J 17:17)
  • Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Mk 13:31)
  • Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść (Pwt 30:15-16)
  • Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha (Łk 14:35)
  • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2:7)
  • A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź (Ap 22:17)
  • Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane (Łk 12:31) 1. Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.
 2. Wherefore do ye spend money for that which is not bread? And your labour for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.
 3. Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.


 1. Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price:
  • In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink (J 7:37)
  • Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest (Mt 11:28)
  • And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely (Ap 21:6)
  • He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water (J 7:38)
  • Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left (Iz 25:6)
  • Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God (Łk 14:15)
  • And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely (Ap 22:17)
 2. Wherefore do ye spend money for that which is not bread? And your labour for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness:
  • For my flesh is meat indeed (J 6:55)
  • For my blood is drink indeed (J 6:55)
  • Take, eat; this is my body (Mt 26:26)
  • Drink ye all of it; for this is my blood of the new testament (Mt 26:27)
  • Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God (Mt 4:4)
  • Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God (Ap 19:9)
  • Now therefore thus saith the LORD of hosts; Consider your ways. Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes (Ag 1:5-6)
  • And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on. The life is more than meat, and the body is more than raiment (Łk 12:22-23)
  • Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls (Łk 12:24)
  • Onsider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these (Łk 12:27)
 3. Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David:
  • Sanctify them through thy truth: thy word is truth (J 17:17)
  • Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away (Mk 13:31)
  • See, I have set before thee this day life and good, and death and evil; In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it (Pwt 30:15-16)
  • It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear (Łk 14:35)
  • He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches (Ap 2:7)
  • And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. (Ap 22:17) But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you (Łk 12:31)