Pieśń nad Pieśniami 1:2-4

Rozważania Słowa BożegoPieśń nad Pieśniami 1:2-4Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:53 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust! Bo miłość twa przedniejsza od wina.
Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany - imię twe, dlatego miłują cię dziewczęta.
Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; jakże słusznie cię miłują!


 1. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust:
  • Dotknij mnie Swoim Słowem. Tym właśnie Słowem dotknij mnie a na pewno nie pozostanę taki sam:
   • Twoje Słowo wychodzi z Twoich ust - jak miecz obosieczny (Hbr 4:12; Ap 1:16)
   • Twoje Słowo jest ostre i skuteczne (Hbr 4:12)
   • Zdolne do osądu (Hbr 4:12)
   • Słowo Twoje w ogniu wypróbowane (Ps 18:31)
   • Słowo Twoje jest prawe, a każde Twoje dzieło niezawodne (Ps 33:4)
   • Przez Twoje słowo powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Twoich (Ps 33:6)
   • Przez Twoje słowo udzielasz mi życia! (Ps 119:37)
   • Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa (Ps 119:89)
   • Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119:105)
   • Prawo wyjdzie z Syjonu i Twoje słowo - z Jeruzalem (Iz 2:3)
   • Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Twoje trwa na wieki (Iz 40:8)
   • Z twoich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne (Iz 45:23)
   • Słowo, które wychodzi z ust twoich, nie wraca do Ciebie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chcesz, i nie spełni pomyślnie twego posłannictwa (Iz 55:11)
   • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo (J 1:1)
   • Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1:14)

  • Dotknij mnie Jezu swoją mocą i łaską abym był oczyszczony, uzdrowiony i przemieniony (Mt 8:3; Mt 9:29; Mt 20:34; Mk 7:33; Łk 14:4)
  • Oczaruj mnie swoim wdziękiem i blaskiem tak, jak ja oczarowałem Ciebie (PnP 4:9)
  • Najpiękniejszy z synów ludzkich objaw się mi i daj mi zobaczyć Twoje piękno (Ps 45:3)
  • Ty, na którego wargach rozlany jest wdzięk, którego Słowa są słodkie nawiedź mnie w mojej ciemności (Ps 45:3)
  • Rozjaśnij mój mrok, abym przejrzał (Mk 10:51)
  • Ulituj się nade mną Synu Dawida - dotknij moich oczu, abym przejrzał i zobaczył Twoją chwałę (Mt 9:27-29)
  • Pokaż mi Swoje Oblicze (Rdz 33:10)
  • Wołam tak jak Mojżesz - Panie pokaż mi Swoją twarz (Rdz 33:10)
 2. Bo miłość twa przedniejsza od wina:
  • Daj mi poznać Twoją miłość (Ef 3:17)
  • Daj mi poznać swoją pasję (Za 1:14,16)
  • Daj mi odczuć, jakie uczucia żywisz do mnie (Jr 31:3)
  • Daj mi zrozumieć, jak wielka jest miłość, która doprowadziła Cię na krzyż (J 3:14-15)
  • Daj mi zrozumieć tą miłość, jaką ojciec ma do mnie skoro Syna Swego dał (J 3:16)
  • Daj mi zrozumieć, co znaczy, że umiłowałeś nas do końca (J 13:1)
  • Daj mi też zrozumieć ja mam Cię kochać (Mt 22:36)
  • Co znaczy kochać całym umysłem (Mk 12:33)
  • Jak mam Cię kochać ze wszystkich sił (Mk 12:33)
  • Jak mam Cię kochać całym umysłem (Mk 12:33)
  • Jak mam Cię kochać z głębi duszy (Mk 12:33)
  • Jak mam przylgnąć do Ciebie (Joz 22:5; 238)
  • Skoro jesteś skarbem, który odnalazłem, jak mam go zachować (Iz 33:6; 2 Kor 4:6-7)
 3. Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany - imię twe, dlatego miłują cię dziewczęta:
 4. Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; jakże słusznie cię miłują!