DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
O nas - czyli: «Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku» (Za 4:10)
Jesteśmy ekumeniczną wspólnotą osób wywodzących się z różnych Kościołów i Tradycji chrześcijańskich, których łączy wspólna misja: Przyśpieszenia przyjścia dnia Pana. (2 P 3:11-12) Wierzymy, że nasza droga do tego wiedzie poprzez modlitwę dniem i nocą oraz post i święte życie.
Pagniemy więc wzbudzenia miejsc nieustannej modlitwy, w których uwielbienie i wstawiennictwo - wzorowane na przybytku Dawida - trwać będzie dzień i noc.

Sam Bóg zapowiedział, że Jego celem jest odbudowa miejsca uwielbienia tak, aby Jego Dom był nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56:7, Mt 21:13, Mk 11:17, Łk 19:46, 1 Mch 7:37)
Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku.
Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody,
nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. (Dz 15:16-17)
Liderzy
Założycielami i liderami wspólnoty - działającej w ramach Fundacji 24/7 są: Marcin i Ewa Widera.
Modlitwa codzienna
Od 4.04.2011 trwamy na modlitwie codziennie - od poniedziałku do piątku na dwugodzinnych spotkaniach modlitewnych: adoracji i wstawiennictwie. Plan modlitw znajdziesz na głównej stronie.
Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się do naszej modlitwy!
Dlaczego Wrocław 24/7?
Pragniemy, aby we Wrocławiu powstało miejsce, w którym modlitwa prowadzona będzie nieustannie 24 godziny 7 dni w tygodniu, dlatego właśnie używamy nazwy Wrocław 24/7.
Fundacja 24/7
W 2008 roku założyliśmy także Fundację o nazwie "24/7", której celem jest wspieranie ruchu modlitewnego w Polsce, a w szczególności we Wrocławiu i Warszawie.
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle