Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj
J33 Jezus najwyższe imię
Słowa Oryginał:   Akordy 
Jezus najwyższe imię
Nasz Zbawiciel, Książe Pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo Żywota
 
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
Jedyny Ojca Syn, umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki
Królów Król i panów Pan
D D7 D6 Adim7 h h/A
e e7 A A7 D Dsus D A7
D D7 D6 Adim7 h h/A
e e7 A A7 D D7 D7sus D7
 
G A f#
A e e7 Gdim7 D Dsus D7
G A f#
Adim7IV e e7 A7 D
Zamknij«Poprzednia pieśńNastępna pieśń»Drukuj