Warunki ogólne
Zanim zapiszesz się na posługę proroczą, prosimy o zapoznanie się z jej warunkami:
  1. prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Posługi Proroczej
  2. posługa prorocza trwa 2 godziny i aby z niej skorzystać, musisz być obecny na sesji modlitewnej w godzinach 14:00 - 16:00
  3. posługa rozpoczyna się 15 minutowym spotkaniem organizacyjnym w sali nr 5
  4. po spotkaniu zapraszamy na 30 minutowe rozważanie Słowa Bożego, które ma wartość nadrzędną wobec każdego innego słowa proroczego i jest dla niego rozsądzające
  5. po medytacji Słowa Bożego nastepi posługa prorocza, która zakończy się wspólną modlitwą


Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle