Warsztaty prorokowania
Prorokiem jest ten, kto otwiera Kościołowi nowe drogi i kto umie czytać znaki czasu,
kto podejmuje działanie lub tworzy obiecujące instytucje,
przerastające dotychczasowe pojmowanie spraw i dawne struktury
(Yves Congar)


Święty Paweł w liście do Koryntian dzieli się z nami swoim pragnieniem: "chciałbym abyście wszyscy prorokowali" (1 Kor 14:5).
Wyjaśnia nam również, że to pragnienie ma głęboki sens: jest nim budowanie kościoła:
Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych,
starajcie się posiąść w obfitości te z nich,
które się przyczyniają do zbudowania Kościoła
(1 Kor 14:12)
.


Podczas tych warsztatów chcemy podzielić się naszym doświadczeniem w dziedzinie budowania kościoła poprzez dar prorokowania, pamiętając o tym, że:
Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa (Ap 19:10).


Chcemy to robić przede wszystkim w atmosferze modlitwy i wsłuchiwania się i medytacji Słowa Bożego: siedząc u stóp Jezusa.

Czego się spodziewać po tym seminarium:
  1. Nauczania na temat prorokowania i proroctwa
  2. Słuchania tego, co Duch mówi do kościoła
  3. Słów zachęty i zbudowania
  4. Uwypuklenia wagi charakteru osoby prorokującej
  5. Spojrzenia na znaki czasu
  6. Pracy w małych grupach
  7. Atmosfery sprzyjającej podejmowaniu ryzyka :)
  8. Smacznego obiadu :)Do rozwoju „ducha proroctwa” w Kościele potrzebne jest środowisko, czyli przestrzeń, klimat sprzyjający powstawaniu szkół proroków w Kościele i poszczególnych wspólnotach kościelnych. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi wsłuchiwać się w głos Boga i jednocześnie są dobrymi obserwatorami wielu scen rozgrywających się na arenie współczesnego świata. Muszą być wolni od „niezdrowej” rywalizacji o cechach światowych, od pragnienia zrobienia kariery w Kościele. Potrzebne jest więc środowisko, które daje poczucie bezpieczeństwa i stwarza dla proroków atmosferę otwartości oraz przyjaźni. (ks. Robert Muszyński, Duchowość w Polsce nr 16, 2014)
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle