PLNIn stock
PLNIn stock
Miejsce
Sala Wrocław 24/7
Kanonia 11
50-328 Wrocław
Termin
Data: 15.04.2023
Czas: 10:00 - 18:00
Opłaty
DoOpłata
01.04.202350,00 PLN
12.04.2023100,00 PLN


Ilość miejsc: 32

Opłatę należy uiścić drogą elektroniczną za pomocą przycisku Płatność znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi!
Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.

Jeżeli chcesz zrezygnować z udziału w wydarzeniu, wybierz przycisk 'Rejestracja', podaj swój adres mailowy użyty podczas rejestracji i w kolejnym kroku wybierz przycisk Tak.

Rejestracja zakończy się w dniu: 12.04.2023
Dojazd
Konferencja Modlitewna "Pieśń mojego Boga" - Konferencja
Nikt nigdy w Izraelu nie kwestionował świętości Pieśni nad Pieśniami,
bo wszystkie wieki nie są warte dnia, kiedy Pieśń nad Pieśniami została dana Izraelowi,
gdyż wszystkie Pisma są święte, ale Pieśń nad Pieśniami jest najświętsza. (Talmud Babiloński, traktat Jadaim 3,5)


Serdecznie zapraszamy na modlitewne studium Księgi Pieśni nad Pieśniami, która jest od dłuższego czasu przedmiotem naszych rozważań i medytacji...

Dlaczego warto studiować tą księgę?

Poza oczywistym powodem - jest to część Słowa Bożego, a więc naszej wiary i Objawienia Bożego, warto wymienić jeszcze jeden powód: jest to doskonały opis intymności z Bogiem, którego oczekuje z jednej strony On - Oblubieniec, z drugiej zaś strony, nasz duch, Kościół, Izrael.

Trafnie ujął to wybitny walijski teolog Martyn Lloyd-Jones, który napisał:

Czy On nigdy nie powiedział do Ciebie, szepnął do Ciebie: "Mój miły jest mój"?
Czytaj Pieśń nad Pieśniami i zobaczysz, jak Oblubieniec wyraża uczucie do Swojej Oblubienicy - Jego miłości.
Jak łatwo pomijamy te wspaniałe wypowiedzi, i spieramy się o nasze pomysły i teorie!
Bycie chrześcijaninem polega na tym, że możemy poprzez Ducha Świętego poznawać miłość Chrystusa do nas, wsłuchiwać się w Jego głos pełen odwiecznej miłości.
Co wiemy o tej sekretnej intymności?
Przeczytaj historie życia świętych, żyjących na przestrzeni wieków, a dowiesz się, że wszyscy oni o tym wiedzieli.
Poznali Go, bo przyszedł do nich i rozmawiał z nimi, i kochał ich, i mówił im, że ich kocha.
Ogarniał i otaczał ich i pozwalał im wiedzieć z całą pewnością - lepiej niż wiedzieli cokolwiek innego - że On ich kocha z całą intensywnością Jego boskiego bytu.
On to robi dlatego, że jesteśmy małżeństwem. (z komentarza do Rz 7:4)


Jeżeli szukasz doświadczenia Bożej miłości i chcesz nabrać tej pewności, że On Cię miłuje taką samą miłością, jaką Syn miłuje Ojca, a Ojciec Syna, to przyjdź!!!
Program
       
CzasNazwaProwadzącyOpis
09:00 - 10:00Wspólna modlitwa Zespół Wrocław 24/7 Modlitwa rozpoczynająca warsztaty z posługą proroczą
10:00 - 11:30Sesja 1 Zespół Wrocław 24/7 Wstęp do PnP
11:30 - 12:00Przerwa Zespół Wrocław 24/7 Przerwa kawowa
12:00 - 13:30Sesja 2 Zespół Wrocław 24/7 Nauczanie
13:30 - 15:00Przerwa Zespół Wrocław 24/7 Przerwa obiadowa
15:00 - 16:30Sesja 3 Zespół Wrocław 24/7 Nauczanie
16:30 - 18:00Rozważanie Słowa Bożego Zespół Wrocław 24/7 Medytacja Słowa i posługa prorocza
Prowadzący
Zespół Wrocław 247
Dom Modlitwy Wrocław 24/7 prowadzi codzienną modlitwę adoracyjną, wstawienniczą i rozważanie Słowa Bożego od 4.4.2011 roku.

Staramy się urzeczywistnić to, co opisuje księga Izajasza i Apokalipsa: nieustanne uwielbienie i wstawiennictwo, które dzieje się przed Tronem Boga i Baranka w niebie.

Naszym celem jest przyspieszenie przyjścia Pana poprzez modlitwę dniem i nocą!
Rejestracja została zamknięta z powodu braku miejsc!
Organizatorzy
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle