Miejsce
Sala Wrocław 24/7
ul. Kanonia 11
50-328 Wrocław
Termin
Od: 25.01.2020 godzina 09:00
Do: 25.01.2020 godzina 18:00
Opłaty
DataDorośli
13.01.2020100,00 PLN
23.01.2020150,00 PLN


Ilość miejsc: 47

Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni po dokonanie elektronicznej rejestracji. Po 7 dniach od rejestracji w przypadku braku opłaty, rejestracja będzie anulowana.
Konto
72 2490 0005 0000 4600 2920 9031
Fundacja 24/7
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław

Dopisek: Omega2 [imię i nazwisko]
Rejestracja
Rejestracja odbywa się tylko drogą internetową poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu przycisku 'Rejestracja'.

Jeżeli chcesz zrezygnować z udziału w wydarzeniu, wybierz przycisk 'Rejestracja', podaj swój adres mailowy użyty podczas rejestracji i w kolejnym kroku wybierz przycisk Tak.
Dojazd
Omega2: Oczekując Twego przyjścia w chwale - Seminarium

Seminarium Omega to nauczanie o paruzji - czyli o Jezusie i Jego przyjściu w chwale.

Mottem tego seminarium będą słowa Jana Pawła II z Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”

Moim przewodnikiem w głoszeniu Europie Ewangelii nadziei będzie Księga Apokalipsy, «prorocze objawienie»,
które ukazuje wspólnocie wierzących ukryty, głęboki sens wydarzeń.
Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi z tego pytaniami i troskami, w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego Jest to słowo, które zobowiązuje, by żyć odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski.


Apokalipsa to nie historia UFO, końca świata, kolejnej wojny światowej, kryzysu ekonomicznego czy ekologicznego, ale historia ostatecznego pojednania nieba z ziemią - wielkiego Święta Jom Kipur.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odczytywania, rozważania i strzeżenia słów tej Księgi - wiąże się to bowiem z obietnicą błogosławieństwa samego Boga (Ap 1:3, 22:7)

Osoby prowadzące
Zespół Wrocław24
  • Ewa i Marcin Widera - liderzy Domu Modlitwy Wrocław 24/7
  • Natalia Winkler - misjonarka, wstawienniczka w Domu Modlitwy24/7
  • Robert Grzegorowski - muzyk i lider uwielbienia w Domu Modlitwy 24/7

    Cały Zespół ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wielogodzinnych spotkań modlitewnych, uwielbienia, wstawiennictwa, rozważania Słowa Bożego oraz konferencji chrześcijańskich.
  • Rejestracja zakończona.
    Organizatorzy
    Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle