Ω2: Oczekując Twego przyjścia w chwale

Seminarium Omega to nauczanie o paruzji - czyli o Jezusie i Jego przyjściu w chwale.

Mottem tego seminarium będą słowa Jana Pawła II z Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”

Moim przewodnikiem w głoszeniu Europie Ewangelii nadziei będzie Księga Apokalipsy, «prorocze objawienie»,
które ukazuje wspólnocie wierzących ukryty, głęboki sens wydarzeń.
Apokalipsa zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii, z wynikającymi z tego pytaniami i troskami, w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego Jest to słowo, które zobowiązuje, by żyć odrzucając stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski.


Apokalipsa to nie historia UFO, końca świata, kolejnej wojny światowej, kryzysu ekonomicznego czy ekologicznego, ale historia ostatecznego pojednania nieba z ziemią - wielkiego Święta Jom Kipur.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odczytywania, rozważania i strzeżenia słów tej Księgi - wiąże się to bowiem z obietnicą błogosławieństwa samego Boga (Ap 1:3, 22:7)

Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle