Życie czciciela
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.
Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. (Ml 3:20)

Ta piękna obietnica dana została wszystkim, którzy "oddawać będą cześć Ojcu w Duchu i prawdzie".
Ale jak mamy oddawać cześć Bogu?
Jak robił to Jezus - nasz wzór do naśladowania?

Sprawa jest tym bardziej ważna, że w ostatecznym rozrachunku chodzić będzie o to, KOMU BĘDZIESZ ODDAWAŁ CHWAŁĘ!

Księga Apokalipsy daje nam jasno do zrozumienia - aż 15 fragmentów o tym mówi - że jest tylko jedna alternatywa:
albo czcisz Jedynego Prawdziwego Boga
albo czcisz szatana

My chcemy pokazać TEGO, którego miłość jest lepsza niż wino, który jest NAJPIĘKNIEJSZY z synów ludzkich, na którego wargach rozlany jest WDZIĘK i przez to zachęcić do wytrwania w tych dniach ostatecznych w gorącej miłości i wytrwałości jako CZCICIELA BOGA.

Nasi goście:


Jeżeli chcesz pomóc przy organizacji konferencji, zapisz się!

Jeżeli potrzebujesz noclegów, możesz znaleźć je tu:
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle