Czuwanie modlitewne z okazji Święta Pięćdziesiątnicy
Jezus powiedział kiedyś swoim uczniom:

Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
(Łk 11:9-13)

Chcemy więc okazać posłuszeństwo Jego zaleceniu i trwać oczekując obietnicy Ojca - chrztu Duchem Świętym i Ogniem. (Mt 3:11)

Dołącz do nas w tym oczekiwaniu…
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle