Czuwanie Modlitewne z okazji 50-lecie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W roku 2017 przypada wyjątkowa rocznica - 50 lecie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.
18 lutego 1967 roku, na Uniwersytecie w Pitsburgu, miało miejsce wydarzenie, które na zawsze zmieniło oblicze naszego Kościoła i dotknęło milionów ludzi na całym świecie.
Dar, który otrzymaliśmy także i my, przyjęty został z wielką radością przez Kościół i określany jest jedną z największych niespodzianek Ducha Świętego w historii Kościoła.1

Dlatego też - chcąc okazać Bogu wdzięczność za ten wyjątkowy Dar - pragniemy zorganizować we Wrocławiu, 50 godzinne czuwanie modlitewne: adorację i dziękczynienie - dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się spadkobiercami tej drogi i nadziei, którą za sobą niesie.
Wrocław ma bowiem swoje szczególne miejsce w historii ruchu Charyzmatycznego - to właśnie tutaj, w 1975 roku miała miejsce jedna z pierwszych w Polsce modlitw, o "wylanie Ducha Świętego" - w klasztorze sióstr Urszulanek na placu Nankiera.

Jako zachętę do podjęcia tego dzieła, przytoczyć pragniemy słowa prorocze otrzymane przez Kim Collins w Rzymie w roku 1997:

Oczekuję Ciebie. Mój dom jest pusty. Powróć do Mojego Domu i uwielbiaj mnie.
Jestem Panem, praca nie jest twoim panem. Powróć do Mojego Domu.
To jest Mój Dom i ja ponownie napełnię go swoją chwałą.
Wyleje miłosierdzie i łaskę, a Moja miłość strawi ciernie goryczy, które zatruwają wasze serca.
Nadal napełniaj Mój Dom uwielbieniem i modlitwą wstawienniczą, dzień po dniu.
To jest Mój Dom i ja odnowię raz jeszcze tych, którzy w pełni uznają mnie za swego Pana i Zbawiciela.
Dzięki Mojemu Duchowi, a nie siłą i mocą ludzką – stanie się to dla Mojej chwały, nie dla waszej.2


Naszym gorącym pragnieniem jest skorzystać z największych darów, jakimi Duch Święty obdarzył tych, którzy doświadczyli Jego łaski:
  • rozkochanie w Słowie Bożym
  • gorące pragnienie modlitwy i przeżywania Bożej Obecności
  • doświadczenie mocy Bożej
  • odczuwanie jedność z innymi wierzącymi
  • odnowienie życia Duchowego i wzrost pobożności

Niech więc to czuwanie będzie znakiem jedności nas wszystkich, niech będzie radosnym przeżywaniem Bożej Obecności, doświadczaniem mocy Boga i spotkaniem z Jego Słowem.


  1. ks. Peter Hocken wymienia go obok Pięćdziesiątnicy, wylania Ducha na pogan a także powstaniem Ruchu Zielonoświątkowego na początku XX w.
  2. Catherine Kim Collins - jedna z czołowych postaci w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej. Słowa te zostały umieszczone w książce „Płonący Krzew”
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle