PLNIn stock
,
PLNIn stock
Miejsce
Kościół św. Krzyża na Ostrowiu Tumskim
ul. Katedralna
54-615 Wrocław
Termin
Od: 26.05.2017 godzina 18:00
Do: 28.05.2017 godzina 20:00
Dojazd
Czuwanie Modlitewne z okazji 50-lecie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej - Góra modlitwy
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W roku 2017 przypada wyjątkowa rocznica - 50 lecie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.
18 lutego 1967 roku, na Uniwersytecie w Pitsburgu, miało miejsce wydarzenie, które na zawsze zmieniło oblicze naszego Kościoła i dotknęło milionów ludzi na całym świecie.
Dar, który otrzymaliśmy także i my, przyjęty został z wielką radością przez Kościół i określany jest jedną z największych niespodzianek Ducha Świętego w historii Kościoła.1

Dlatego też - chcąc okazać Bogu wdzięczność za ten wyjątkowy Dar - pragniemy zorganizować we Wrocławiu, 50 godzinne czuwanie modlitewne: adorację i dziękczynienie - dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób czują się spadkobiercami tej drogi i nadziei, którą za sobą niesie.
Wrocław ma bowiem swoje szczególne miejsce w historii ruchu Charyzmatycznego - to właśnie tutaj, w 1975 roku miała miejsce jedna z pierwszych w Polsce modlitw, o "wylanie Ducha Świętego" - w klasztorze sióstr Urszulanek na placu Nankiera.

Jako zachętę do podjęcia tego dzieła, przytoczyć pragniemy słowa prorocze otrzymane przez Kim Collins w Rzymie w roku 1997:

Oczekuję Ciebie. Mój dom jest pusty. Powróć do Mojego Domu i uwielbiaj mnie.
Jestem Panem, praca nie jest twoim panem. Powróć do Mojego Domu.
To jest Mój Dom i ja ponownie napełnię go swoją chwałą.
Wyleje miłosierdzie i łaskę, a Moja miłość strawi ciernie goryczy, które zatruwają wasze serca.
Nadal napełniaj Mój Dom uwielbieniem i modlitwą wstawienniczą, dzień po dniu.
To jest Mój Dom i ja odnowię raz jeszcze tych, którzy w pełni uznają mnie za swego Pana i Zbawiciela.
Dzięki Mojemu Duchowi, a nie siłą i mocą ludzką – stanie się to dla Mojej chwały, nie dla waszej.2


Naszym gorącym pragnieniem jest skorzystać z największych darów, jakimi Duch Święty obdarzył tych, którzy doświadczyli Jego łaski:
  • rozkochanie w Słowie Bożym
  • gorące pragnienie modlitwy i przeżywania Bożej Obecności
  • doświadczenie mocy Bożej
  • odczuwanie jedność z innymi wierzącymi
  • odnowienie życia Duchowego i wzrost pobożności

Niech więc to czuwanie będzie znakiem jedności nas wszystkich, niech będzie radosnym przeżywaniem Bożej Obecności, doświadczaniem mocy Boga i spotkaniem z Jego Słowem.


  1. ks. Peter Hocken wymienia go obok Pięćdziesiątnicy, wylania Ducha na pogan a także powstaniem Ruchu Zielonoświątkowego na początku XX w.
  2. Catherine Kim Collins - jedna z czołowych postaci w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej. Słowa te zostały umieszczone w książce „Płonący Krzew”
DataCzasNazwaProwadzącyOpis
26.05.201718:00 - 20:00EucharystiaWspólnota "Agalliasis"bp Andrzej Siemieniewski
26.05.201720:00 - 22:00Modlitwa liderów wspólnot/kościołówDom Modlitwy "Wrocław 24/7"
26.05.201722:00 - 23:45UwielbienieWspólnota "Getsemani"
27.05.201700:00 - 02:00UwielbienieWspolnota "Jezus Miłosierny"
27.05.201702:00 - 04:00UwielbienieWspólnota "Dom Boży"
27.05.201704:00 - 06:00UwielbienieWspólnota "Syjon"
27.05.201706:00 - 08:00UwielbienieWspólnota "Porta Celi"
27.05.201708:00 - 10:00UwielbienieWspólnota "Płomień Pański"
27.05.201710:00 - 12:00Wstawiennictwo za neoprezbiterówDom Modlitwy "Wrocław 24/7"
27.05.201712:00 - 14:00UwielbienieWspólnota "Agalliasis"
27.05.201714:00 - 16:00UwielbienieDom Modlitwy "Wrocław 24/7"
27.05.201716:00 - 18:00Uwielbienie/Chrzest/NauczanieDom Modlitwy "Wrocław 24/7"bp Jacek Kiciński
27.05.201718:00 - 20:00EucharystiaWspólnota "Emaus"
27.05.201720:00 - 22:00UwielbienieWspólnota "Hallelu Jah"
27.05.201722:00 - 23:45Spotkanie wszystkich liderówWspólnota "Hallelu Jah"bp Andrzej Siemieniewski
28.05.201700:00 - 02:00UwielbienieWspólnota "Dar"
28.05.201702:00 - 04:00UwielbienieWspólnota "Kanaan"
28.05.201704:00 - 06:00UwielbienieWspólnota "EnChristo"
28.05.201706:00 - 08:00Uwielbienie
28.05.201708:00 - 11:00Uwielbienie dzieciDom Modlitwy "Wrocław 24/7"
28.05.201711:00 - 12:00EucharystiaWspólnota "Hallelu Jah"
28.05.201712:00 - 14:00Uwielbienie młodzieżowyWspólnota "Hallelu Jah"
28.05.201714:00 - 16:00UwielbienieDom Modlitwy "Wrocław 24/7"
28.05.201716:00 - 18:00UwielbienieWspólnota "Droga"
28.05.201718:00 - 20:00UwielbienieWspólnota "Wawrzyny Plus"
Zaproszeni Goście
bp Andrzej Siemieniewski
bp. Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
bp Jacek Kiciński
O. prof. dr hab. - urodzony 30.08.1968 r. w Turku. 1988 roku, po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Od 1989 r. rozpoczął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, których zwieńczeniem była obrona pracy magisterskiej w zakresie psychologii. 27 maja 1995 r. w katedrze wrocławskiej z rąk księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza przyjął święcenia kapłańskie.
W roku 2004 został wybrany do Zarządu Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów na urząd prefekta ds. duchowości, który pełnił do 2010 r. W tym też czasie podjął obowiązki opiekuna postulatu Misjonarzy Klaretynów w Kudowie Zdroju. Po dwóch latach ponownie objął urząd przełożonego Domu Formacyjnego we Wrocławiu, który pełnił do 2013 r. W 2009 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego PWT we Wrocławiu w zakresie teologii duchowości.
ks. Mariusz Rosik
Od 1993 roku jest kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. Jako wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów.
Jego zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła.

Organizatorzy
Patroni wydarzenia
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle