Góra Modlitwy: Pieśń nad Pieśniami
To ostatnie już spotkanie poświęcone księdze Pieśni nad Pieśniami.

Ta niesamowita księga jest źródłem inspiracji, historią miłości jak i proroczą zapowiedzią ostatecznego zjednoczenia człowieka i Boga. Pismo Święte pokazuje nam z różnych stron Boży plan zbawienia - różne księgi kładą nacisk na inne aspekty tego planu:
 • psalmy pokazują cierpienie Mesjasza (Ps 22) i jego tryumf (Ps 2, Ps 45)
 • prorocy uchylają rąbka tajemnicy życia, śmierci i panowania Mesjasza (Iz 9:5, Iz 53, Dn 7)
 • ewangelie pokazują nam życie, posługę i śmierć Jezusa
 • list do Rzymian pokazuje aspekt prawny śmierci i zmartwychwstania Jezusa (Rz 5)
 • list do Hebrajczyków pokazuje Jezusa jako Arcykapłana, doskonałą ofiarę i wypełnienie całego Starego Testamentu (Hbr 9-10),
 • pieśń nad pieśniami pokazuje nam emocje Mesjasza - Oblubieńca, które towarzyszą Mu w procesie przygotowania Oblubienicy na zaślubiny…


O górze modlitwy…
W swojej Ewangelii Łukasz wspomniał o modlitwie, jako celu wejścia na górę: "Jezus wyszedł na górę, aby się modlić" - i w jej kontekście relacjonuje wydarzenie, którego świadkami są trzej uczniowie: "Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe." (Łk 9:28-35).
Przemienienie jest wydarzeniem modlitwy; widzialne staje się to, co dokonuje się w rozmowie Jezusa z Ojcem: wewnętrzne przenikanie Jego bytu przez Boga, które staje się czystym światłem. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu)

Ale góra ma jeszcze inny wymiar, na który chcemy także zwrócić uwagę: jest to miejsce radosnego przeżywania Jego Obecności na modlitwie, bo Jego Dom ma być Domem Modlitwy dla wszystkich narodów. (Iz 56:6-7)

Zapraszamy więc na Górę Modlitwy - miejsce, w którym możesz doznać osobistej przemiany przez przebywanie w Jego Obecności, radować się Jego chwałą, śpiewając i słuchając Jego Słowa i wołając do Niego za innych.

Jak się możesz dołączyć?
 • Każdy może się włączyć w modlitwę - jest to proste i wymaga jedynie znajomości Słowa Bożego
 • Jeżeli jesteś muzykiem, przynieś swój instrument a włączymy Cię w zespół
 • Jeżeli umiesz śpiewać, przyjdź - włączymy Cię do zespołu śpiewaków
 • Jeżeli chcesz się tylko modlić wstawienniczo, przyjdź i wypowiedz swoją modlitwę aby inni mogli Cię w niej poprzeć i powiedzieć swoje Amen
 • Jeżeli chcesz tylko posiedzieć i posłuchać - i dla Ciebie jest miejsce

Na sesji 10:00-18:00 zapraszamy chętnych do skorzystania z posługi proroczej ku zachęcie, zbudowaniu i pociesze - zapisz się tutaj
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle