Duch Pana Boga nade mną
Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalnym spotkaniu dla:
  1. duszpasterzy
  2. liderów
  3. odpowiedzialnych wspólnot

Gośćmi specjalnymi spotkaia będzie bp. Andrzej Siemieniewski Ulf Ekman i Andrzej Sionek.

Naszym pragnieniem jest budowanie jedności opartej o relacje, stąd chcemy spędzić wspólnie czas na modlitwie, dzieleniu się świadectwem oraz nauczaniu.

W ramach spotkania i w jego cenie jest wspólny obiad oraz kolacja szabatowa!
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle