DOM MODLITWY
WROCŁAW 24/7
Skauci Króla - czyli: «Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie» (Mt 19:14)
Chcemy, aby nasze dzieci czynnie współuczestniczyły w tym, co robimy.
My - rodzice - jesteśmy przed Bogiem i Kościołem odpowiedzialni, za przekazanie depozytu wiary naszemu potomstwu i to w taki sposób, aby kochały Boga i szukały Go nawet bardziej gorliwie niż my sami. Dlaczego bardziej?
Bo świat staje się coraz ciemniejszy i oddala się od Boga i Jego przykazań, toteż następne pokolenia będą musiały się zmierzyć z przeciwnościami, których my nie doświadczyliśmy!

To też staramy się przekazać naszym dzieciom - od najmłodszych lat!
Dlatego poświęcamy im czas i staramy się angażować je we wszystkie formy życia naszej wspólnoty:
 • modlitwę wstawienniczą
 • adorację
 • czytanie Słowa Bożego
 • prorokowanie
 • nauczanie

Jak mawia nasz przyjaciel Lenny: «Nie ma Ducha Świętego juniora!» - stąd nasza troska o to, aby każde dziecko mogło posługiwać w Duchu tak, jak i wszyscy inni!
Spotkania formacyjne dla dzieci
Spotkania takie odbywają się w każdą środę, w godzinach 18:00-20:00.
W tam czasie dzieci:
 • mają specjalne nauczanie
 • prowadzą 1/2 godzinne uwielbienie i wstawiennictwo
Spotkania są otwarte i każdy może na nie przyprowadzić swoje dzieci - serdecznie zapraszamy!
Modlitwa codzienna dzieci
Zachęcamy nasze dzieci, aby codziennie, wiernie czytały Słowo Boże oraz modliły się w następujących intencjach:
 1. Za swoje rodziny:
  • o wytrwałość w wierze
  • o jedność
  • o siłę w Bogu
 2. Za siebie samych:
  • o mądrość Bożą
  • o bojaźń Bożą
  • o wzrost w łasce i pobożności
 3. Za wspónoty i Kościół:
  • aby były miejscami obecności Pana
  • aby były czysty i bez zarzutu na Dzień Pański
  • aby odważnie głosił Słowo Boże
 4. Za swoich przyjaciół:
  • o poznanie Pana
  • o wytrwałość w wierze
  • o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu
Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle