• Seminarium "Wspólnota"
  • Harfa i Czasza
  • Intencje modlitewne
  • Nasze credo
  • Imiona Boga
  • Adoracja Boga - Jaki jest Bóg
  • Modlitwy apostolskie
  • Studium Uwielbienia
  • Studium Zachariasza
  • Wigilijny Wieczór Kolęd
  • Góra Modlitwy
  • Posługa prorocza
  • Modlitwy adoracyjne
  • Sobota modlitewna "Adoracja i wstawiennictwo"
  • Seminarium "Moc Wytrwałej Modlitwy"
  • O nas
  • Warsztaty uwielbienia Harp&Bowl
  • HOPE: Wrocław24 - przygotujmy drogę Panu!
  • Seminarium "Praktykowanie komunii z Jezusem"
  • Studium Joela
  • Modlitwa 24/7
  • POŚWIĘCENI: Summer Intensive 2013
  • Przed Tronem Boga - I Festiwal Dzieci i Młodzieży
  • Zasoby
  • Jezus Chrystus - nasza największa pasja
  • Modlitwa za Wrocław przed Kongresem Ewangelizacyjnym
  • Konferencja modlitewna za Izrael i dzieło TJCII
  • Modlitwa za Gliwice i Zabrze
  • Warsztaty H&B
  • Sobota modlitewna "Jedność w Ciele Chrystusa"
  • Sobota modlitewna i Wigilijny Wieczór Kolęd
  • Modlitwa Sylwestrowa "U stóp Jezusa"
  • Sobota modlitewna "Światło i Prawda dla Europy"
  • Sieć ENC
  • Sobota modlitewna "Ojcze nasz - który jesteś w niebie"
  • Sobota modlitewna "Przyjdź Królestwo Twoje"
  • Sobota modlitewna "Módlcie się i nie ustawajcie"
  • Nauczanie 5: 22.10.2014
  • Kontakt
  • Spotkania
  • Minione Wydarzenia
  • Wydarzenia
  • Adoracja Boga - Modlitwa przebłagania
  • Świętowanie Szabatu
  • Adoracja Boga - Nasze serca dla Boga
  • Adoracja Boga - Kim dla mnie jest Bóg
  • Adoracja Boga - Kim jesteśmy dla Boga
  • Czuwanie modlitewne oraz Wieczór Wigilijny
  • Sylwestrowe Czuwanie modlitewne
  • Czuwanie modlitewne "Za prześladowany Kościół"
  • Miejsce spotkań
  • Modlitwy za Izrael
  • Dojazd
  • Kanony
  • Zapraszamy
  • 6 rok działalności
  • Wrocław24Fundacja24/7PolishStreetFundacja24/7PolishStreetdomino.wroc.plGoogle