📊
👥
📕
📅
 • 7 Zobowiązań Posłańca »»»
  W 2008 roku na wezwanie Mike Bickle podczas konferencji Onething2008 w Kansas City, 5000 młodych ludzi podjęło wezwanie, aby żyć wg tych 7 zasad!
  Jakie są te zasady i dlaczego mamy żyć według jakiś zasad?
  1. Módl się codziennie
  2. Pość każdego tygodnia
  3. Czyń dzieła sprawiedliwości
  4. Żyj święcie
  5. Z gorliwością prowadź innych
  6. Dawaj hojnie
  7. Mów odważnie
  Wszystkie wynikają bezpośrednio z nauczania Jezusa i są zobowiązaniem do bycia gorliwym - co jest dziś tak ważne dla kościoła!
 • Chwalebny Adwent Chrystusa »»»
  Pewnie każdy z osób wierzących umiałaby odpowiedzieć na pytanie, kiedy przypada Adwent!
  Nie jest już jednak tak oczywista odpowiedź na pytanie na co właściwie podczas Adwentu czekamy?
  Wiele osób myśli bowiem, że czekamy na Boże Narodzenie a tymczasem...

  Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie, nawet jeśli nie do nas należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1:7).
  Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili nawet jeśli to przyjście i ostateczna próba, która je poprzedzi, są jeszcze zatrzymane.

  Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących.
  Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy.
  Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. (KKK 673-674)

  Więc w ten czas Adwentu zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom Adwentu - przygotowaniem na powtórne przyjście Pana...
 • Chwała małych początków »»»
  Każde dzieło zanim jest znaczące i wywiera wpływ na innych ma taką fazę, w której jest małe, bo:
  "Wszystko co duże, kiedyś było małe a co stare, kiedyś było nowe!"

  Marcus naucza właśnie o tym - jak to było, kiedy IHOP-KC był małym i - wydawało by się - nic nie znaczącym miejscem, w którym ludzie codziennie gromadzili się na modlitwie!
 • Cuda i znaki »»»
  To materiały szkoleniowe dla dzieci w wieku 6-12.
  Nauczania dotyczą podstaw wiary, które przekazane są w formie zrozumiałem dla dzieci w tym wieku.
  Wieloletnie doświadczenie Lennego w prowadfzeniu dzieci przełożyło się na bardzo pomocne i praktyczne w prowadzeniu dzieci skrypty, które składają się z fragmentów Pisma Świętego i krótkich pytań w formie testów, które ułatwiają zapamiętanie tych fragmentów.

  Słowo Boże ostatecznie ma największą moc przebicia się do serc ludzie i to niezależnie od ich wieku!
  Warto zacytować tutaj jeszcze lubione powiedzienie Lennego: "Nie ma Ducha Świętego juniora"!
 • Didache »»»
  Pełny tytuł dzieła to "Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu apostołów", co po grecku brzmi: "Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν".
  Dzieło to jest anonimowe, powstało w I połowie II wieku na terenie Syrii i zalicza się je do pism Ojców Apostolskich, które składa się z kilku różnych tekstów. Dzieli się na dwie główne części:
  • pierwsza jest podobna w przekazie do ewangelii synoptycznych
  • druga przedstawia Jezusa jako Mesjasza
  Didache jest jednym z najstarszych źródeł chrześcijańskich pozostającym pod silnym wpływem judaizmu.
 • Dokąd Duch prowadzi Kościół? »»»
  Często modląc się o Kościół, wołamy do Boga, aby uczynił go czystym i gotowym, bez skazy na dzień Chrystusa. O to modlił się już sam św. Paweł, co wielokrotnie zostało w jego listach odnotowane.

  I kiedy w chwilach kryzysu nie wiemy, co myśleć o Kościele, trzeba pamiętać o tym, co najbardziej istotne:
  • Jezus jest Głową Ciała - Kościoła (Kol 1:18)
  • w Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu Świątynię (Ef 2:21)
  • Ten, który zapoczątkował w nas - członkach Kościoła - dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1:6)

  Spójrzmy więc na to, co dziś Duch Święty mówi i czyni w Kościele z nieco szerszej perspektywy…
 • Dom Modlitwy - Vademekum »»»
  Jeżeli nie wiesz, co to jest Dom Modlitwy a chciałbyś się dowiedzieć, to zacznij w tym miejscu!
  Tu znajdzesz odpowiedzi na wszystkie pytania a także materiały, które nam służą joko podstawa do modlitwy:
  • modlitwy apostolskie - używane we wstawiennictwie
  • modlitwy adoracyjne - używane do uwielbiania Boga
  • modlitwy za Izrael - używane w czasie modlitwy za Naród Wybrany
  Wszystko oczywiście oparte o Słowo Boże!
 • Dominus Iesus »»»
  Pełna nazwa dokumentu to Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła «Dominus Iesus».
  Dokument Kongregacji Nauki Wiary, dotyczący zagadnień chrystologicznych, soteriologicznych i eklezjologicznych.
  Deklaracja została przygotowana w latach 1998-2000 przez Kongregację Nauki Wiary a ogłosił ją 6.08.2000 prefekt Kongregacji kardynał Józef Ratzinger po zatwierdzeniu 16.06.2000 przez papieża Jana Pawła II.
  Zasadniczym celem Deklaracji Dominus Iesus było przeciwstawienie się współczesnym tendencjom relatywizującym wiarę chrześcijańską, uważającym ją tylko za jedną z równorzędnych prawd o Bogu, a w konsekwencji tylko za jedną z dróg do zbawienia.
 • Jezus - moja nawiększa pasja »»»
  W życiu można mieć różnego rodzaju pasje: sport, praca, kino, muzyka… Co się z tym wiąże? Oczywiście czas i serce, które w te pasje wkładamy!
  Co zatem powinno być pasją każdego chrześcijanina? Nasza religia związana jest z Osobą - jest nią Jezus Chrystus i to On powinien być największą pasją naszego życia!
  Dlaczego?
  U Ojców Kościoła znajdziemy piękne sformuowanie: Gdy Bóg stwarzał człowieka na swój obraz i podobieństwo, najpierw spojrzał na Jezusa!
  Jezus Chrystus - Obraz Boga niewidzialnego, odbicie chwały Boga, prawdziwy Bóg i człowiek.
  Kim na prawdę jest i co dla nas zrobił?
  Święty Paweł ujął to w bardzo prosty i wymowny sposób:
  "Wszystko inne, to śmiecie ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa" (Flp 3:8).
 • Kazanie na Górze »»»
  Kazanie na Górze jest konstytucją Królestwa Bożego.
  Jest najbardziej wyczerpującą wypowiedzią Jezusa na temat roli wierzącego współpracującego z łaską Bożą i jest "papierkiem lakmusowym" mierzącym nasz duchowy rozwój oraz jakość służby.
  W tym kazaniu Jezus wzywa swój lud do doskonałego posłuszeństwa oraz do tego, aby uczynili wartości Kazania głównym celem w swoim życiu.
  Robimy to starając się iść w całym świetle, które Duch daje nam.
  Dążenie do posłuszeństwa nie jest tym samym co jego osiągnięcie.
 • Ku wolności wyswobodził nas Chrystus »»»
  Życie w odrzuceniu to niewola. Nie potrafimy przyjąć miłości i jej dawać.
  Spożywamy trujące owoce odrzucenia zamiast biesiadować przy stole Pana.
  A przecież Chrystus na Krzyżu doprowadził nas do pojednania z Ojcem i chce każdego z nas uwolnić do pełni życia - Pan chce nas uzdrowić i uzdolnić do niesienia Jego miłości.

  Chyba większość z nas zmaga się w mniejszym lub większym stopniu z tym problemem, dlatego chcielibyśmy współpracując z łaską Bożą stawić mu czoła!
 • List Barnaby »»»
  List Barnaby (gr. Βαρναβα επιστολη, łac. Epistula Barnabae) – anonimowy tekst w języku greckim, dawniej przypisywany św. Barnabie, należący do grupy pism ojców apostolskich.
  Do IV w. n.e. bywał zaliczany do ksiąg kanonicznych (Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Kodeks Synajski). Jego kanoniczność zakwestionowali dopiero Euzebiusz z Cezarei i Hieronim.
  Powstał pomiędzy 70 (zawiera wzmiankę o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej) a 200 rokiem (gdyż wspomina go Klemens Aleksandryjski). Najczęściej przyjmowana jest datacja na okres około 130 roku. Być może miejscem powstania była Aleksandria, za czym przemawia charakterystyczne dla tamtejszych pism częste stosowanie alegorii.
 • Misericordiae Vultus »»»
  Papież Franciszek w bulli "Misericordiae vultus" opisał najistotniejsze cechy Bożego miłosierdzia.
  Papież zaznacza, iż Boże przebaczenie naszych grzechów nie zna granic.

  Miłosierdzie nie jest słowem abstrakcyjnym, ale obliczem, które trzeba rozpoznać, kontemplować i któremu trzeba służyć.
  Bulla opisuje Kościół jako wiarygodny znak Bożego miłosierdzia: "Fundamentem konstrukcji podtrzymującej całe życie Kościoła jest miłosierdzie" - czytamy w dokumencie.

  Franciszek porusza też kwestie relacji między sprawiedliwością a miłosierdziem, wskazując, że nie można zatrzymywać się jedynie na wizji legalistycznej, ale trzeba zmierzać do procesu, który prowadzi do miłości miłosiernej.
 • Modlitwa za miasta: Prorocze uwielbienie »»»
  Jak modlić się za nasze miasta? Jak śpiewać prorocze pieśni nad nimi, aby obwieszczać Boże zamiary i ujawniać Jego plany dla miast w Polsce?
  W roku 2009 otrzymaliśmy od Pana prorocze słowo:
  "Powstaną ludzie, którzy będą śpiewali pieśni nadziei nad miastami w Polsce"


  O tym właśnie naucza nas znakomity nauczyciel z IHOP-KC - Terri Terry.
  Nauczanie Terri o uwielbieniu, hebrajskim rozumieniu i spojrzeniu na Biblię pozwolą nam lepiej zrozumieć do czego Bóg nas powołuje.
 • Nadzieja chwały »»»
  Co Bóg czyni w naszym osobistym życiu?
  Kształtuje nas i czyni nas coraz bardziej i bardziej podobnymi do Swego Syna - Jezusa.
  Ale po co to robi?
  Po to, aby przygotować nas do objęcia dziedzictwa wiecznej chwały, którą przygotował dla wszystkich wiernych do końca!
 • Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi »»»
  Powrót do "Wieczernika", czyli do miejsca oczekiwania na modlitwie na Boże poruszenie.
  Ruch modlitewny jako zarzewie odnowy całego Kościoła.
  Jak modlitwa w historii Kościoła wpłynęła na ewangelizację.
  Przygotowanie drogi dla nowej ewangelizacji przez modlitwę dniem i nocą.
  Ruch modlitewny, wylanie Ducha Świętego i Izrael jako znaki czasu w przededniu Powrotu Pana.
 • Niespodzianki Ducha Świętego »»»
  Duch Święty zawsze nas zaskakuje swoim działaniem!
  On czyni rzeczy wielkie i zadziwiające, które nas cieszą, przynoszą pokój i zdumienie, jednakże bardzo często nie są one dostrzegane przez zwykłych wierzących.
  W samej Brazylii charyzmatycznych wierzących liczy się w dziesiątkach milionów!

  Wszystko, co czyni, wywyższa Jezusa i prowadzi do wywyższania Jego imienia!
 • Onething.po.Polsku 2007 »»»
  Seria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2007 roku.
  Wszystkie nauczania mają za zadanie przybliżenia idei Domów Modlitwy, które w ostatnim czasie powstają na całym świecie.
  Tematyka obejmuje nie tylko kwestie samej modlitwy, ale także dzieł miłosierdzia czy ewangelizacji, które swoje źródło mają bezpośredniow modlitwie i z niej wypływa ich siła.
 • Onething.po.Polsku 2008 »»»
  Seria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2008 roku.
  Wszystkie nauczania mają za zadanie przybliżenia idei Domów Modlitwy, które w ostatnim czasie powstają na całym świecie.
  Tematyka obejmuje nie tylko kwestie samej modlitwy, ale także dzieł miłosierdzia czy ewangelizacji, które swoje źródło mają bezpośredniow modlitwie i z niej wypływa ich siła.
 • Onething.po.Polsku 2009 »»»
  Seria nauczań wygłoszonych podczas polskiego programu w IHOP Kansas City w 2009 roku.
  Wszystkie nauczania mają za zadanie przybliżenia idei Domów Modlitwy, które w ostatnim czasie powstają na całym świecie.
  Tematyka obejmuje nie tylko kwestie samej modlitwy, ale także dzieł miłosierdzia czy ewangelizacji, które swoje źródło mają bezpośredniow modlitwie i z niej wypływa ich siła.
 • Pierwsze przykazanie »»»
  Zgodnie ze słowami Jezusa, całe prawo i prorocy skupiają się właściwie w dwóch tylko przykazań:
  • bezgraniczna miłość do Boga
  • miłość do bliźniego - taka, jak do siebie samego
  Nasza miłość do Boga powinna przy tym być "pierwsza" i każde odstępsto od tej zasady jest zauważana przez Tego, którego miłość do nas, każdego dnia jest świeża i nowa, jest bezgraniczna i żarliwa, potężna jak śmierć, której zazdrość jest nieprzejednana jak Szeol, której żar to żar ognia - płomienia Pańskiego (PnP 8:6).
  Wobec takiej miłości, musimy zadać sobie sami pytania:
  • Jaka właściwie powinna być moja milość do Boga?
  • Czy aby na pewno w moim życiu pierwsze przykazanie jest na pierwszym miejscu?
 • Pięćdziesiątnica i paruzja »»»
  Odnowa w Duchu Świętym:
  • po ludzku niezaplanowana
  • wylana "na wszelkie ciało"
  • rozpoczęła się na wiele różnych sposobów
  • wpłynęła prawie na wszystkie kościoły chrześcijańskie Było i jest to suwerenne działanie Boże…
 • Pokolenie jednej rzeczy: Bóg powołuje nazyrejczyków »»»
  Bóg zawsze szuka ludzi, którym może powierzyć Królestwo.
  Tak było w Starym Testamencie z sędziemi, królami, prorokami, tak było w Nowym Testamencie z Apostołami.

  A jak jest dziś - czy dziś Bóg zrezygnował już z poszukiwania ludzi radykalnie Mu oddanych?
  Co oznacza pojęcie "ludzie jednej rzeczy"?
 • Poświęceni Panu 2016 »»»
  Nauczania z obozu letniego prowadzonego przez Fundację 24/7.
  Ks. Peter Hocken mówi o reformie, którą wprowadza w życie w Kościele Katolickim Franciszek.
  Jeff Eggers naucza o Duchu Świętym i Jego działaniu w wiernych.
  Christiana Hammer dzieli się swoim doświadczeniem w uwielbieniu.
 • Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo »»»
  "Przyprowadzę ich na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów" (Iz 56,7)

  Powołaniem Kościoła jest stać się miejscem objawiania światu Chwały Bożej.
  Jego pragnieniem jest wzbudzić w sercu Oblubienicy objawienie tego Kim jest Jezus Chrystus - Oblubieniec, z którego wypłynie prorocze uwielbienie i adoracja.
  A poznanie serce Jezusa zaprowadzi nas do miejsca proroczego wstawiennictwa które ma moc zmienić rzeczywistość.
 • Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia »»»
  Apokalipsa św. Jana a także inne księgi Starego i Nowego Testamentu pokazują nam ciekawy obraz nieba: w jego centrum, Bóg zasiada na swoim tronie i wszystko wokoło śpiewa i mówi Mu chwała. Bóg otoczony jest uwielbieniem - jest to stałe miejsce Jego przebywania!
  Zrozumiał to Dawid, Salomon, rozumiało to tysiące innych, którzy przez wieki starali się dniem i nocą podtrzymywać modlitwę: uwielbienie, adorację i dziękczynienie.

  Także my wszyscy powołani jesteśmy do oddawania czci i uwielbiania Boga, bo to jest Jego realność, jest to miejsce Jego przebywania: chwała i uwielbienie:
  "Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)
 • Powołani do jedności: Chwała Chrystusa »»»
  Chwała i znajomość Boga i Jezusa są kluczami do jedności pomiędzy chrześcijanami - mówi nam o tym sam Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii św. Jana.

  Gdy podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się o jedność dla swoich uczniów i wszystkich, którzy dzięki ich słowom uwierzą, zawsze łączył to z chwałą: chwałą Boga a także swoją, którą Ojciec miał Mu wrócić jak pierwej, zanim świat powstał (J 17).

  Chwała Boga i Jezusa jest więc kluczem do jedności chrześcijan. Chcemy więc na tej konferencji mówić o chwale Jezusa, aby przez to czynić jedność pomiędzy nami wszystkimi, którzy wyznajemy Imię Pana.
 • Powołani do jedności: Różnorodność w pobożności »»»
  Szukanie i czynienie jedności pomiędzy braćmi, to obowiązek, który spoczywa na nas wszystkich, bo czyż możemy uchylić się od uczynienia z Bożą pomocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenia Ewangelii Zbawienia.
  Praca ta nie jest łatwa, bowiem zastarzałe nieporozumienia odziedziczone z przeszłości, które są przyczyną godnych ubolewania podziałów między wierzącymi wymagają miłości oraz odwagi płynącej z prawdy, a także szczerej woli wzajemnego przebaczenia i pojednania. (Jan Paweł II, UU, 2)

  Podziały i rozdarcia były i są obecne w historii Kościoła - owszem - ale czy dziś wierzący okażą się tymi, którzy są wypróbowani (1 Kor 11:19) i gotowi do kroku dalej w kierunku pojednania? Nie ze względu na samych siebie, ale aby Kościół objawił światu chwałę Jezusa, aby świat poznał i uwierzył, że Jezus jest TYM posłanym przez Ojca Mesjaszem (J 17:22-23)
 • Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji »»»
  Adoracja Boga jest przywilejem i obowiązkiem każdego chrześcijanina. Niezależnie od Tego, czym się w Kościele zajmujemy - JESTEŚMY powołani do ADORACJI BOGA!
  Czym zatem jest adoracja?
  Adoracja jest oddawaniem czci Bogu, podziwianiem Boga, zachwycaniem się Bogiem, doświadczaniem wspaniałości samego Boga.
  Jak żyć życiem pełnym adoracji pracując, mając rodziny, prowadząc całkiem zwyczajne życie?
  Na to pytanie próbujemy znaleźć tutaj odpowiedź…
 • Powołani do świętości: Jak być człowiekiem wg Bożego Serca »»»
  Żyjemy w ciekawych czasach - w których Pan wzywa ludzi na całym świecie, aby stali się ludźmi "jednej rzeczy" (Ps 27:4).
  Wzywa ludzi, aby stali się pokoleniem nazyrejczyków (hebrajski nazir oznacza oddzielonego, poświęconego), czyli takich, którzy złożą Mu ślub, że będą żyć inaczej niż "ten świat".
  Ludzi, którzy będą Go kochać z całej duszy, z całej siły i każdą swoją myślą.
  Ludzi, którzy dobrowolnie wybiorą "czyste oczy" i "czyste serca" ze względu na miłość do Syna Człowieczego.
 • Praktykowanie Komunii z Jezusem »»»
  Pewien młodzieniec na ziemiach spustoszonych wojną 30-letnią doznaje wizji - pod jej wpływem wstępuje do zakonu.
  Po 15 latach pracy w kuchni klasztornej, ze względów zdrowotnych uczy się kolejnego fachu i zostaje szewcem - skromny, cichy i zapomniany a po 49 latach pobytu w zakonie karmelitów umiera.
  Znalezione w jego celi zapiski wstrząsają wszystkimi - okazuje się, że mieli do czynienia z gigantem duchowości!
 • Proroctwo - Świadectwo Jezusa »»»
  Pismo Święte poucza nas, że:
  Świadectwem Jezusa jest Duch proroczy (Ap 19:10) Co tak na prawdę wiemy o tym darze Ducha Świętego?
  Czy także dziś Bóg posługuje się prorokami?
  Na te i inne pytania próbuje znaleźć odpowiedź Jeff Eggers.
 • Prorocze uwielbienie »»»
  To nauczanie nie tylko dla liderów uwielbienia czy muzyków - uwielbienie bowiem to styl życia każdego chrześcijanina!
  Pamiętamy fragment rozmowy Jezusa z samarytanką:
  "Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4:23)

  Terri mówi nam o:
  • roli uwielbienia w naszym życiu chrześcijanina
  • Bogu, który siedzi na Tronie chwały
  • sposobie w jaki tradycja hebrajskiej rozumiała uwielbienie
  • zmienie, jaką dokonała myśl grecka w sposobie patrzenia na Biblię
  • twórczości w uwielbieniu
 • Proroczy jak Jezus »»»
  Jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych współczesnemu Kościołowi to umiejętność objawiania światu Serca Boga!
  Wielu wierzących ludzi z jednej strony tęskni za życiem w Bożej Obecności, lecz z drugiej strony tkwi gdzieś pomiędzy tym, co wie o Bożych obietnicach a miejscem, w którym te obietnice stają się realne.

  Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że Bóg nie tylko chce ich nauczyć słuchać Swojego Słowa, ale także nawiedzać innych ludzi poprzez słuchanie i dzielenie się doświadczeniem Boga Słowa wypowiedzianego do nich i przez nich.
  Musimy również zrozumieć, że Bóg pragnie również, abyśmy dzielili się Jego Słowem z niewierzącymi!
  Wielu z nich Kościół postrzega jedynie jako źródło osądu dla życia, które prowadzą, zamiast dostrzec w nim źródło życia dla siebie i swoich bliskich…
 • Rodziny Bogiem silne »»»
  Nauczanie dla rodziców - specjalne wykłady i warsztaty na temat wychowania dzieci w bojaźni Bożej.
  Nauczanie dla liderów pracujących z dziećmi - wykłady i warsztaty mające na celu wzbudzenia następnego pokolenia gorącego dla Pana.
  Nauczanie dla dzieci w wieku 6-12 lat - specjalne zajęcia, wykłady i modlitwy mające wzbudzić w nich głód Boga i pasję dla Jezusa.
 • Rodziny, które kochają Boga »»»
  Nauczanie dla rodzin, ktróre pragną pogłębić swoją relację z Bogiem.
  Jak codziennie pielęgnować relację z Bogiem?
  Jak kochać swoją żonę/męża i dzieci i zachować pierwsze przykazanie na pierwszym miejscu - bardzo praktyczne wskazówki!
 • Rozważania Słowa Bożego »»»
  Słowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

  Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
  Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

  Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
 • Serce Dawida »»»
  Dawid określany jest przez samego Boga jako "człowiek o Bożym sercu".
  Kim właściwie był Dawid, jak wyglądało jego życie, czym zasłużył sobie na takie określenie?
  Czego uczy nas jego życie i jak zmieniło historię, skoro nawet jeden z tytułów naszego Pana - Jezusa brzmi "Syn Dawida"?

  Studium życia Dawita stanowi ciekawą lekturę dla każdego wierzącego…
 • Studium "Pieśni nad Pieśniami" »»»
  Na kartach Starego Testamentu zapisano wiele różnego rodzaju pieśni, w których mężczyzna lub kobieta wielbią Boga.
  Przykładami mogą tu być: Pieśń Mojżesza (Wj 15), Pieśń Baraka i Debory (Sdz 5) czy choćby Psalmy.

  Pieśń nad Pieśniami jest jednak z nich najbradziej wyjątkowa, ponieważ w niej człowiek i Bóg oddają sobie wzajemnie chwałę.
 • Studium Uwielbienia »»»
  Dlaczego tak na prawdę mamy uwiebiać Boga?
  Czy odpowiedzi "bo tak", "bo jest tego godzien" są jedyne i wystarczające?
  Uwielbienie wiąże się z jedną zasadniczą kwestą, o której mało myślimy: nie można uwielbiać kogoś, kogo nie znasz!
  Dlaczego? Bo jego przedmiotem i sednem jest OSOBA i to nie jakaś osoba, ale JEZUS CHRYSTUS
 • Studium Zachariasza »»»
  Cała Księga Zachariasza mówi o Jerozolimie!

  Dlaczego ma nas obchodzić Jerozolima - miasto leżące w innym kraju, o którym najczęściej słyszymy przy okazji wiadomości o zamachach i niepokojach?
  Powinna być dla nas ważna, ponieważ Jezus żywi gorliwą miłość do Jerozolimy i powróci, aby znów tam właśnie zamieszkać!
  Prośmy Ducha Świętego, aby nas nauczył, co widzi i czuje wobec Jerozolimy - mamy bowiem żywić żarliwą miłość do tego wszystkiego, do czego odczuwa ją nasz mistrz - Jezus:
  Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon. Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. (Za 8:2-3)
 • Tak jak w niebie tak i na ziemi »»»
  Skąd mamy czerpać wzór uwielbienia - jak ono powinno wyglądać?
  Pismo Święte uchyla nam rąbka tajemnicy nieba - tam uwielbienie przez bożym tronem toczy się bez ustanku - dniem i nocą!

  Jak więc możemy zainspirować się tym, co czynią cztery Istoty Żyjące i dwudziestu czterech Starców i co może pobudzić i nas do tego, abyśmy uwielbiali Boga dniem i nocą?
 • Trzy wezwania Ducha Świętego »»»
  Duch Święty zamieszkuje w wierzących i czyni ich dziećmi Bożymi.
  On też woła w nas:
  • Abba Ojcze
  • Jezus jest Panem
  • Maranata
  Tylko człowiek napełniony Duchem może wznieść do Boga swój głos w tych wezwaniach!
 • Ut Unum Sint »»»
  Ut unum sint (Aby byli jedno) - encyklika opublikowana 25 maja 1995, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  Problem ekumenizmu był już wcześniej obecny w licznych pismach i Jana Pawła II od samego początku jego pontyfikatu, będąc jednym z priorytetów duszpasterskich tego Papieża, o czym mówił już w dzień po swoim wyborze, który wraz ze zbliżaniem się Trzeciego Tysiąclecia nabierał jeszcze większego znaczenia.

  Całość dokumentu można określić jako papieski komentarz do soborowego Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", prowadzący do jednoznacznej konkluzji: Kościół katolicki nie pragnie niczego innego, jak tylko pełnej komunii między Wschodem i Zachodem.
  Pośród licznych wątków encykliki dla chrześcijan niekatolików szczególnie ważne będą zapewne wyjaśnienia Jana Pawła II dotyczące służebnego charakteru uniwersalnej posługi Biskupa Rzymu. Papież nie uważa zresztą, że nie należy i nie wolno w tej posłudze nic zmieniać!

  Podstawą do ekumenizmu jest fakt, że to Chrystus pragnie jedności Kościoła i nie chce podziału wśród swoich wyznawców. Dlatego też ekumenizm powinien być żywotnym problemem każdego ochrzczonego człowieka.
 • Uwielbienie "Harfa i Czasza" »»»
  Ten szczególny rodzaj uwielbienia - opracowany został w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City na potrzeby modlitwy 24/7 (modlitwy nieustannej).
  Jest to prorocza liturgia, która stanowi pewnego rodzaju ramę dla swobodnego przepływu Ducha Świętego.
  Otwiera nam drogę do posługiwania zespołowego musyków, śpiewaków a także osób modlących się wstawienniczo.
  Jest całkowicie oparty o Słowo Boże, dlatego może być swobodnie używany przez wszystkich pragnących trwać w Obecności Bożej!
 • Współczesne formy niewolnictwa »»»
  Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie).
  W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie.
  olska stanowi ważny europejski ośrodek dla handlarzy żywym towarem - pisze dziennik "Polska". Każdego roku przez nasz kraj przerzuca się aż 15 tysięcy osób.
 • Wstawiennictwo za Izrael »»»
  Apostoł Paweł poucza nas o Narodzie wybranym:
  Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom,
  to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
  jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,
  jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
  (Rz 11:12,15)

  Wobec tego ważne jest zdać sobie sprawę, że modlitwa za Izrael - naszego Starszego Brata jest nie tylko naszym obowiązkiem!
  Modlitwa ta leży w naszym wspólnym interesie, bo im szybciej Izrael powróci do Pana, tym szybciej powstaniemy ze śmierci do życia!
 • Wszystko uznaję za stratę »»»
  Słowa św. Pawła są bardzo wymowne - wszystko jest śmieciem w porównaniu z najwyższą wartością Jezusa Chrystusa.
  On jest tym, dla którego, przez którego wszystko istnieje - jest Tym, w którym się poruszamy, żyjemy i jesteśmy!

  Kirk Bennett i Derek Laux dzielą się swoim świadectwem życia poświęconego Bogu i skupionego na Jego Królestwie.
 • Wy, którzy wyznajecie Pana nie milczcie »»»
  Nauczanie z pierwszego obozu z serii "Poświęceni Panu" z 2008 roku.
  Jak dzielić się tym, co Bóg wkłada w nasze serca i zarazić innych pasją do Jezusa?
  O tym właśnie nauczają Kirk Bennett i Derek Loux.
 • Życie czciciela »»»
  A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. (Ml 3:20)

  Ta piękna obietnica dana została wszystkim, którzy "oddawać będą cześć Ojcu w Duchu i prawdzie".
  Ale jak mamy oddawać cześć Bogu?
  Jak robił to Jezus - nasz wzór do naśladowania?
 • Życie wspólne »»»
  Książka ta powstała w 1938 roku (na przełomie września i października) w Getyndze, gdzie Dietrich Bonhoeffer w domu swej bliźniaczej siostry Sabiny spędzał czterotygodniowy urlop.
  Dietrich Bonhoeffer napisał ją prawie na jednym oddechu.
  Opublikowana została po raz pierwszy w 1939 roku w Monachium, w wydawnictwie Chr. Kaiser Verlag, w serii Theologische Existenz heute, jako zeszyt 61.
  Jeszcze tego samego roku ukazały się trzy wydania a do tej pory było ich dwadzieścia pięć!


Praktyczne sposoby wypełniania Pierwszego Przykazania, Smutek, Cichość i Duchowe Pragnienie, Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza, Modlitwy Adoracyjne, Sesja 10: Dale Anderson - Posłańcy dnia Pana, Sesja 7: ks. Peter Hocken - Podsumowanie, Sesja 1: Robert Fraser, Psalm 22: 1-2, 7-9, 12-19, Sesja 5: Johannes Hartl, Modlitwy za Izrael, Sesja 7: Uwielbienie i wstawiennictwo, Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego, Sesja 3 - ks. Peter Hocken, Dzień w samotności, Homilia - bp Andrzej Siemieniewski , Spowiedź i Wieczerza Pańska, Sesja 4: Terri Terry, Sesja 4: Robert Fraser, Sesja 3: Marvin Adams - Wzmocnienie życia wewnętrznego wstawiennika, Izajasz 49:1-7, List Barnaby - cała treść, Sesja 11: Derek Loux, Sesja 7: Jeff Eggers, Postawa na modlitwie, Sesja 12: Derek Loux, Sesja 10: Christiane Hammer, Sesja 3: bp. Andrzej Siemieniewski - Duch Święty prowadzi Kościół, Sesja 6: Uwielbienie, Sesja 9: Christiane Hammer, Sesja 13: Derek Loux, Sesja 17: Wes Hall - Jak i dlaczego powinniśmy stanąć z Izraelem, Sesja 1: Marcus Meier, Sesja 6: Robert Fraser, Sesja 2: ks. Peter Hocken, Sesja 7: Derek Loux, Sesja 10: Derek Loux, Sesja 4: Johannes Hartl, Sesja 1: Wes Martin, Sesja 2: Ed Boasso - Posługa Kapłańska, Kościół i religie w relacji do zbawienia, Jana 17:18-26, Sesja 10: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 7: Uwielbienie i wstawiennictwo, Sesja 6: Matt Candler - Przeznaczenie ruchu modlitewnego, Miłość do Jezusa sercem wolnym od urazy, Sesja 3: ks. Peter Hocken, Sesja 5: Stephen Venable, Sesja 1: Peter Hocken, Sesja 7 - Marcin Widera , Sesja 2: ks. Peter Hocken - Co Duch robi dzisiaj, Sesja 3: Stephen Venable, Sesja 6: Marcin Widera i Maciej Wolski, Izajasz 55:1-3, Sesja 4 - bp Andrzej Siemieniewski , Sesja 14: Benij Nolot - Czasy ostateczne, Sesja 13: Wes Hall - Rola Izraela, Przezwyciężanie ducha złości, Sesja 1 - Terri Terry, Psalm 73:1, 23-25, Sesja 2: Ian Rutherford, Sesja 7: Terri Terry, Sesja 5: Terri Terry, Jezus - Król narodów, Psalm 77, Sesja 12: Steve Mallison-Jones, Sesja 1: Daniel Lim - Wprowadzenie, Sesja 1: Dale Andreson - Studium Listu św. Jakuba cz. 1, Sesja 1: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 11: Marcin Widera, Jedyność i jedność kościoła, Sesja 3: Lenny LaGuardia, Sesja 2: Peter Hocken, Sesja 8: Derek Loux, Sesja 1: Anna Buczkowska, Sesja 8: o. Roman Groszewski, Sesja 2 - ks. Peter Hocken, Sesja 1 - ks. Peter Hocken, Sesja 8: Matt Candler - Praktyczne wskazówki o spotkaniach modlitewnych, Sesja 3: Peter Hocken, Sesja 5: Dale Andreson - Studium Listu św. Jakuba cz. 5, Sesja 2: ks. Peter Hocken, Uwielbienie Nieba, Sesja 2: Lenny LaGuardia, Pość każdego tygodnia, Sesja 5: Robert Fraser, Kościół, królestwo boże i królestwo chrystusowe, Poznanie Jezusa: Przezwyciężanie pokus, Sesja 3: Kirk Bennett, Sesja 6 - Terri Terry , Sesja 5: ks. Peter Hocken - Duch wywyższa Jezusa, Sesja 3: Ian Rutherford, Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego, Zaproszenie, Sesja 2 - Marcin Jakimowicz , Sesja 5: Uwielbienie i wstawiennictwo, Sesja 2 audio: Ian Rutherford, Definicja miłości całym sercem: cztery przestrzenie i cztery poziomy miłości, Sesja 2: Ian Rutherford, Geneza powstania i autorstwo księgi, Sesja 4: ks. Peter Hocken - Duch Święty tworzy wspólnotę, Bądź pionierem, Sesja 7: Andrzej Siemieniewski, Sesja 5: Johannes Hartl, Sesja 8: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 1: Terri Terry, Współczesne formy niewolnictwa - cała treść, Psalm 75:2-3, 9, Sesja 4: ks. Peter Hocken - Dlaczego Izrael jest ważny - rola Izraela, Wspólnota , Historia replikacji, Sesja 2: Wes Martin, Sesja 4: Derek Loux - Model "Harfy i Czaszy", Sesja 2: Wes Martin, Sesja 3 - Terri Terry, Quanta est nobis via?, Sesja 1: Ian Rutherford, 1 Jana 3:1-3, Sesja 2: Jeff Eggers, Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4), Sesja 2: Stephen Venable, Niech mnie ucałuje…, Sesja 2: Lenny LaGuardia, Sesja 4: Jeff Eggers, Sesja 7: Terri Terry, Żyj święcie, Sesja 6: Dale Andreson - Studium Listu św. Jakuba cz. 6, Sesja 5 - Maciej Wolski , Rezygnacja z odwetu i obrony, Sesja 9: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 1: Jeff Eggers, Sesja 4: Stuart Greaves - Posłańcy Pana, Paradygmat posługi w czasach ostatecznych, Módl się codziennie, Sesja 11: Julie Mayer - Uwielbienie prorocze, Sesja 6: Terri Terry, Sesja 2: Derek Loux, Sesja 5 - Marcin Widera, Najważniejsze intencje modlitewne, Sesja 2: Stephen Venable, Modlitwy Apostolskie, Sesja 3: ks. Peter Hocken, Sesja audio: Anna Buczkowska, Dom Modlitwy, Sesja 4: Lenny LaGuardia, Sesja 15: Derek Loux, Sesja 4: Stephen Venable, Sesja 3: Wes Martin, Izajasz 52:13-53:12, Zaangażowanie ekumeniczne kościoła katolickiego, Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny, Sesja 4: ks. Peter Hocken, Sesja 4: ks. Peter Hocken - Co mamy czynić?, Sesja 3: Jeff Eggers, Sesja 3: Jeff Eggers, Sesja 1: Derek Loux, Wstęp, Sesja 2: Jeff Eggers, Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa, Sesja 6: Jeff Eggers, Wprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nas, Sesja 2: Terri Terry, Związek między pierwszym i drugim przykazaniem, Harfa i Czasza czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7, Sesja 5: Kirk Bennett, Psalm 40:7-9, Sesja 4: Kirk Bennett, Sesja 12: Ewa Widera, Sesja 8: Ewa Widera, Sesja 3: Terri Terry, Sesja 8 - Terri Terry, Sesja 2: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 6: Terri Terry, Sesja 1: Kirk Bennett, Ubodzy w duchu - fundamentalne Błogosławieństwo, Powołani, aby służyć, dawać, modlić się, pościć i błogosławić, Ap 2:1,8,12,18, Kochać Boga całym swym umysłem, Z gorliwością prowadź innych, Regulamin sali modlitwy, Adhortacja, Łukasz 10:21-24, Sesja 4: Tracy LaGuardia, Psalm 2, Sesja 7: Stephen Venable, Sesja 4 - ks. Mariusz Rosik, Przegląd Kazania na Górze, Sesja 6: Stephen Venable, Sesja 2: Marcus Meier, Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz, Sesja 3: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 5: Terri Terry, Sesja 7: Andrzej Siemieniewski, Sesja 18: Derek Loux - FMA i adopcja, Sesja 2: ks. Peter Hocken - Duch Święty posyła Kościół w misji, Sesja 2: Anna Buczkowska, Sesja 1: ks. Peter Hocken, Historia Domu Modlitwy IHOPKC, Sesja 1: Daniel Lim, Izajasz 53:2, 4-5, Perspektywa nieba, 1 Jana 1:5-7, Wyższość Jezusa, Sesja 7: Matt Candler - Uwielbienie i modlitwa wokół tronu Bożego, Sesja 5: Lenny LaGuardia, Sesja 6: Uwielbienie i wstawiennictwo, Interpretacja księgi - znane metody, Sesja 4: Uwielbienie i wstawiennictwo, Sesja 4: Johannes Hartl, Czyń dzieła sprawiedliwości, Sesja 7: Kirk Bennett, Wstęp, Sesja 1: ks. Peter Hocken - Duch Święty objawia Jezusa, Sesja 6: Kirk Bennett, 2 Piotra 3:10-13, Sesja 13: Lenny LaGuardia - Służba dzieciom, Sesja 6: Daniel Lim, Sesja 4: Jeff Eggers - Poznań, Izajasz 43:10-13, Rozumienie Nieba, Przezwyciężanie Ducha Niemoralności, Perspektywa ziemska, Sesja 3 audio: Ian Rutherford, Izajasz 61:1-2, 10-11, Sesja 7: Dale Anderson - Rozesłanie, Sesja 1: Jeff Eggers, Kochanie Boga z całej naszej duszy, Sesja 4: Ian Rutherford, Sesja 15: Benij Nolot - Przynaglenie czasów, Sesja 3 - Terri Terry , Kultywowanie oleju intymności, Sesja 1 audio: Ian Rutherford, Izajasz 42:1, 6 , Sesja 5: Dana Candler - Przybliżenie tematyki oblubieńczej, Sesja 4: Dale Andreson - Studium Listu św. Jakuba cz. 4, Sesja 2: Marcus Meier, Niezachwiany Fundament, Wcielony logos i duch święty w dziele zbawienia, Poznanie Jezusa, Sesja 9: Ed Boasso - Dom Modlitwy, Sesja 2: Kirk Bennett, Sesja 3: Daniel Lim, Sesja 7: Bob Hartley - Nadzieja, Pieśń nad Pieśniami 1:2-4, Sesja 1: Stephen Venable, Sesja 19: Daniel Lim - Podsumowanie, Sesja 4: Kirk Bennett, Dawaj hojnie, Wprowadzenie, Sesja 5: Uwielbienie i wstawiennictwo, Sesja 2: Dale Andreson - Studium Listu św. Jakuba cz. 2, Mów odważnie, Sesja 5: Marcin Widera - Rok 1241, Sesja 4: Stephen Venable, Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania, Sesja 1: ks. Peter Hocken, Wprowadzenie i perspektywa, Kryzys, Psalm 145:9-13, Sesja 3: Terri Terry - Życie czciciela, Sesja 3: Wes Martin, Panel dyskusyjny - Marcin Jakimowicz , Ewa Widera, Natalia Winkler, Wiesław Jadczuk, Wojciech Mazurek, Rafał Wieczorek, Sesja 6: ks. Peter Hocken - Izrael i Kościół, Sesja 3: ks. Peter Hocken - Duch Święty jako pamięć i pragnienie Boga, Sesja 5: Lenny LaGuardia, Sesja 12: Lue Engle - Przelewanie niewinnej krwi, Sesja 2: Daniel Lim, Sesja 1: Ian Rutherford, Pokora Boga, Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego, Sesja 5: Daniel Lim, Sesja 4: Johannes Fiechtenbauer, Sesja 6: Uwielbienie, Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa, Rezygnacja z odwetu i obrony, Sesja 4: Ewa Widera, Sesja 3: Stephen Venable, Harfa i Czasza - czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7, Kultywowanie oleju intymności, Wstawiennictwo za Izrael - cała treść, Sesja 3: Dale Andreson - Studium Listu św. Jakuba cz. 3, Didache - cała treść, Sesja 8: Stephen Venable, Sesja 2 - Terri Terry, Owoce dialogu, Sesja 9: Mike Bickle - Księga Daniela, Sesja 9: Lydia Mallison-Jones, Sesja 6: Jeff Eggers - Świadectwo Jezusa, Sesja 6: Kirk Bennett, Sesja 1: Daniel Lim - Wprowadzenie, Niebo na Ziemi i Kapłaństwo Człowieka, Sesja 1: Wes Martin, Sesja 1: Marcus Meier, Psalm 72:1-7, Sesja 4: ks. Peter Hocken, Sesja 1: ks. Peter Hocken - Wstęp, Sesja 9: Derek Loux, Sesja 16: Misty Edwards - Pytania i odpowiedzi, Sesja 8: Bret Mavrich - Wolność dla jeńców, Definiowanie miłości całym sercem: cztery obszary, Psalm 45:2-9, Sesja 1: Lenny i Tracy LaGuardia, Sesja 5: ks. Peter Hocken - Izrael; Kościół i Królestwo, Sesja 6: Ewa Widera i Dorota Wolska, Misericordiae Vultus - cała treść, Sesja 11: Christiane Hammer, Sesja 3: Robert Fraser, Sesja 13: Dorota Wolska, Sesja 1: Lenny LaGuardia, Sesja 3: Derek Loux, Sesja 11: Mike Bickle - Dzieła sprawiedliwości, Sesja 4: Wes Martin, Uwielbienie - Agata Widera, Marcin Widera, Robert Grzegorowski, Tomasz Kłosiński, Zofia Kłosińska, Wstęp, Sesja 14: Derek Loux, Sesja 1: ks. Peter Hocken - Chrzest w Duchu Świętym, ekumeniczna łaska w charyzmatycznej odnowie, Sesja 6: Mike Bickle - Pytania i odpowiedz, Sesja 2: ks. Peter Hocken - Jak być lojalnym wobec Pana i swego dziedzictwa kościelnego: proroctwo i instytucja, Duch Święty, Zakończenie, Sesja 2: Robert Fraser, Sesja 2: Wes Hall - Przeznaczenie Izraela, Sesja 7: Dorota Wolska, Sesja 6: Daniel Lim, Izajasz 25:6-9, Sesja 1 - Terri Terry, Sesja 3: ks. Peter Hocken - Boży Plan, Sesja 10: Greame Walsh - Uzdrowienie, Zagadnienie replikacji, Sesja 5: Ewa Widera - Panel dyskusyjny, Sesja 1: Stephen Venable, Perspektywa, Służba, Sesja 5: Jeff Eggers, Sesja 4: Daniel Lim, Dzień wspólny, Sesja 5: Kirk Bennett, Sesja 3: Johannes Hartl, Intymność, Sesja 3: Marcus Meier, Sesja 3: Lenny LaGuardia, Sesja 10: Maciej Wolski, Kontemplacja, Sesja 12: Graeme Walsh - Uzdrowienie, Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie, 7 Zobowiązań Posłańca, Tak jak w niebie tak i na ziemi, Dokąd Duch prowadzi Kościół?, Praktykowanie Komunii z Jezusem, Proroctwo - Świadectwo Jezusa, Studium Zachariasza, Poświęceni Panu 2016, Chwalebny Adwent Chrystusa, List Barnaby, Trzy wezwania Ducha Świętego, Onething.po.Polsku 2009, Pierwsze przykazanie, Rozważania Słowa Bożego, Ut Unum Sint, Studium "Pieśni nad Pieśniami", Powołani do jedności: Chwała Chrystusa, Współczesne formy niewolnictwa, Wstawiennictwo za Izrael, Powołani do świętości: Jak być człowiekiem wg Bożego Serca, Powołani do nadziei: Serce pełne adoracji, Powołani do chwały: Uwielbienie stylem życia, Onething.po.Polsku 2008, Nadzieja chwały, Prorocze uwielbienie, Studium Uwielbienia, Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, Serce Dawida, Powołani do chwały: Prorocze uwielbienie i wstawiennictwo, Pięćdziesiątnica i paruzja, Rodziny Bogiem silne, Onething.po.Polsku 2007, Proroczy jak Jezus, Powołani do jedności: Różnorodność w pobożności, Jezus - moja nawiększa pasja, Pokolenie jednej rzeczy: Bóg powołuje nazyrejczyków, Dom Modlitwy - Vademekum, Misericordiae Vultus, Niespodzianki Ducha Świętego, Wy, którzy wyznajecie Pana nie milczcie, Chwała małych początków, Dominus Iesus, Cuda i znaki, Uwielbienie "Harfa i Czasza", Modlitwa za miasta: Prorocze uwielbienie, Życie wspólne, Rodziny, które kochają Boga, Życie czciciela, Kazanie na Górze, Didache, Wszystko uznaję za stratę, Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi