Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj
U5 Uwielbiam Cię bo jesteś godzien
Słowa polskie Akordy 
Uwielbiam Cię, bo jesteś godziene f# C D
Uwielbiam Cię za dzieła Twee f# C D
Uwielbiam Cię, bo wszystko możesze f# C D
Uwielbiam Cię, bo zwycięstwo mame f# C D
Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońcee f# C D
Uwielbiam Cię, w najciemniejszą noce f# C D
Uwielbiam Cię, gdy wokół bitwae f# C D
Uwielbiam Cię, gdy wszystko grae f# C D
Krzycz, pośród nas jest król Jezusf# G a C D
Bóg jest tu w naszej chwalef# G a C D
Krzycz, pośród nas jest król Jezusf# G a C D
Chwal Go chwal Go chwal Gof# G a C D
Ze wszystkich siłf# G a C D
  
Niebo schodzi gdy wielbimy Cięa h C D
Aniołowie z nami chwalą Cięa h C D
Zamknij «Poprzednia pieśń Następna pieśń» Drukuj
Katalog stron Katalog stron Katalog stron
Adresse der Schule
Address of our school
Dirección de la escuela
Osoite koulumme
Adresse de notre école
Címe iskolánk
Indirizzo della nostra scuola
Adres naszej szkoły
Адреса нашої школи
Angebot für Firmen und Gruppen
Offer for companies and groups
Oferta dla firm i grup
Fotogalerie
Photo Gallery
Galería de fotos
Kuvagalleria
Galerie de photos
Erkély képeket
Galleria fotografica
Fotogaleria
Фотогалерея
Vorträge aus der aktuellen polnischen Geschichte
Lectures from the modern Polish history
Wykłady z najnowszej histori Polski
Лекції по недавньої історії Польщі
Kunden und Verweise
Customers and references
Clientes y referencias
Asiakkaat ja referenssit
Clients et références
Ügyfelek és referenciák
Clienti e referenze
Klienci i referencje
Клієнти і рекомендації
Kontakt mit uns
Contact with our school
Póngase en contacto con nosotros
Yhteyttä meihin
Contactez-nous
Lépjen velünk
Contatto con noi
Kontakt ze Szkołą
Контакти зі школою
Vorlesungen über die polnische Kultur
Lectures on Polish culture
Wykłady z polskiej kultury
Лекції по польської культури
Methoden des Unterrichts Polnisch als Fremdsprache
Methods of teaching Polish as a foreign language
Metody nauczania języka polskiego jako obcego
Методика викладання Польська мова як іноземна
Unsere Lehrer
Our teachers
Nasi nauczyciele
Наші викладачі
Offene Kurse
Open courses
Kursy otwarte
Відкриті курси
Handbücher und Unterrichtsmaterialien
Books and materials to study Polish
Libros y materiales para estudiar Polaco
Kirjat ja materiaalit opiskella puolan kielen
Livres et matériel pour étudier Polonais
Könyvek és anyagok lengyel tanulni
Libri e materiale per studiare polacco
Podręczniki i materiały do nauki polskiego
Підручники і навчальні матеріали Польський
Ebenen der Lehre
Levels of teaching
Poziomy nauczania
Рівні навчання мови
PolishStreet - Schule für Polnische sprache für ausländer
PolishStreet - School of Polish language for foreigners
PolishStreet - El Centro de Lengua Polaca para Extranjeros
PolishStreet - Koulun Puolan vieraana kielenä
PolishStreet - L’École de Langue Polonaise pour les étrangers
PolishStreet - Iskola lengyel mint idegen nyelv
PolishStreet - La Scuola di Lingua Polacca per Stranieri
PolishStreet - Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców
PolishStreet - Школа польської мови для іноземців
Sommer-Intensivschule
Summer Intensive School
Letnia Intensywna Szkoła
Інтенсивний Літня школа
Über usere Schule
About our school
Sobre nuestra escuela
Tietoja koulumme
Sur notre école
A mi iskolai
Sulla nostra scuola
O naszej szkole
Про нашу школу
Kunst, Keramik, Glasmalerei und Malerei
Art, ceramics, stained glass and painting
Sztuka, ceramika, szkło artystyczne i malarstwo
Мистецтво, кераміка, художнє скло і картини
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Studenten
General Conditions for students
Ogólne warunki dla studentów
Загальні умови для студентів
Anmeldung zu den Kursen
Registration for the course
La inscripción para los cursos
Ilmoittautuminen kursseille
Inscription pour les cours
Regisztráció tanfolyamok
L'iscrizione ai corsi
Rejestracja na kurs
Реєстрація на курс
Terms & Conditions for Payment
Zasady i warunki płatności
Політика. і умови оплатиBądź łaskaw swoim dzieciom
Boże niebios
Boże Ojcze nie wiem
Ciebie Boga wysławiamy
Duchu Ogniu
El Shaddai
Idzie mój Pan
Izraelu słysz
Jahwe - przyjdź do Izraela
Jestem tego pewien
Jezu jestem tu umiłowany Twój
Jezus Chrystus jest Panem
Jezus Chrystus moim Panem jest
Kiedy rozpiął niebiosa
Królu chwały przyjmij chwałę
Memu Bogu
Nasz Bóg jest święty
Niech zabłyśnie światło
Panie Polska patrzy w Twą twarz
Powstań Panie Boże ocal mnie
Powstań świeć
Powstań świeć, bo wzeszło światło twe
Pragnę więcej Cię mieć Panie mój
Przed obliczem Pana uniżmy się
Rzuć ogień swój
Święty jest nasz Pan
Tak pragnę być Ci wierny
Tchnij moc tchnij miłość
To Bóg wywyższajmy Go
Twórca wszystkich rzeczy
Tylko jeden jest godny
U Twych stóp
Uwielbiaj duszo moja
Uwielbiam Cię bo jesteś godzien
Weselić się będzie pląsaniem panna
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały
Wierzę w Boga Ojca stwórcę
Wywyższony jesteś Święty
Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Zmartwychwstał Pan Alleluja
Zwyciężyli go dzięki Baranka krwiPraktyczne sposoby wypełniania Pierwszego Przykazania
Smutek, Cichość i Duchowe Pragnienie
1. Interpretacja księgi - pomnażająca się wiedza Kilka słów o pomnażaniu wiedzy…
Modlitwy Adoracyjne
Modlitwy za Izrael
Dzień w samotności
Spowiedź i Wieczerza Pańska
List Barnaby - cała treść
Postawa na modlitwie
Kościół i religie w relacji do zbawienia
Mów odważnie
Miłość do Jezusa sercem wolnym od urazy
Przezwyciężanie ducha złości
Jezus - Król narodów
Jedyność i jedność kościoła
Uwielbienie Nieba
Pość każdego tygodnia
Kościół, królestwo boże i królestwo chrystusowe
Poznanie Jezusa: Przezwyciężanie pokus
2. Interpretacja księgi - kierunki interpretacji Pisma Świętego Kilka słów o sposobach interpretaji Pisma Świętego
Zaproszenie
Definicja miłości całym sercem: cztery przestrzenie i cztery poziomy miłości
Geneza powstania i autorstwo księgi Kto jest autorem Pieśni
Bądź pionierem
Wspólnota
Historia replikacji
Quanta est nobis via?
Sesja 2: Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4) Nadchodzące zwycięstwo (Za 1:1-2:4)
Niech mnie ucałuje…
Żyj święcie
Rezygnacja z odwetu i obrony
Paradygmat posługi w czasach ostatecznych
Módl się codziennie
Najważniejsze intencje modlitewne
Modlitwy Apostolskie
Dom Modlitwy
Zaangażowanie ekumeniczne kościoła katolickiego
Sesja 1: Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny Sesja 1: Dlaczego studiować tą Księgę? Kontekst historyczny
Wstęp
Pełnia i ostateczność objawienia Jezusa Chrystusa
Związek między pierwszym i drugim przykazaniem
Harfa i Czasza czyli narzędzie odpowiednie do modlitwy 24/7
Ubodzy w duchu - fundamentalne Błogosławieństwo
Powołani, aby służyć, dawać, modlić się, pościć i błogosławić
Kochać Boga całym swym umysłem
Prowadź innych starannie
Regulamin sali modlitwy
Adhortacja
Przegląd Kazania na Górze
Nie możesz adorować kogoś, kogo nie znasz
Perspektywa nieba
Wyższość Jezusa
3. Interpretacja księgi - znane metody Jakie są możliwości interpretacji księgi
Czyń dzieła sprawiedliwości
Wstęp
Rozumienie Nieba
Przezwyciężanie Ducha Niemoralności
Perspektywa ziemska
Kochanie Boga z całej naszej duszy
Kultywowanie oleju intymności
Niezachwiany Fundament
Wcielony logos i duch święty w dziele zbawienia
Poznanie Jezusa
Dawaj hojnie
Wprowadzenie
Miłosierdzie, czystość, czynienie pokoju, i prześladowania
Wprowadzenie i perspektywa
Kryzys
Pokora Boga
Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego
Jedyność i powszechność tajemnicy zbawczej Jezusa Chrystusa
Rezygnacja z odwetu i obrony
Postawa na modlitwie
Kultywowanie oleju intymności
Didache - cała treść
Owoce dialogu
Niebo na Ziemi i Kapłaństwo Człowieka
Wprowadzenie do księgi "Pieśni nad Pieśniami" Co wiemy na temat "Pieśni nad Pieśniami"
Definiowanie miłości całym sercem: cztery obszary
Misericordiae Vultus - cała treść
Wstęp
Duch Święty
Zakończenie
Zagadnienie replikacji
Perspektywa
Służba
Dzień wspólny
Intymność
Kontemplacja
Kochać Boga: pierwsze i największe przykazanie
7 Zobowiązań Posłańca
Praktykowanie Komunii z Jezusem
Studium Zachariasza
List Barnaby
Pierwsze przykazanie
Ut Unum Sint
Studium "Pieśni nad Pieśniami"
Studium Uwielbienia
Jezus - moja nawiększa pasja
Domu Modlitwy - wademekum
Misericordiae Vultus
Dominus Iesus
Cuda i znaki
Uwielbienia "Harfa i Czasza"
Życie wspólne
Kazanie na Górze
Didache
Kompozytor: Grupa: Album: Inne: Słowa: Wideo: